Lokal styrgrupp

Arbetsgivarrepresentanter

Eva Olofsson, Biträdande socialchef, ordförande 
Socialförvaltningen Falköping
eva.olofsson@falkoping.se

Magnus Schedin vice ordförande- Socialchef
Socialförvaltningen Falköping
0515-88 50 36
magnus.schedin@falkoping.se

Frida Wilgotson, Utbildningssamordnare
Socialförvaltningen Falköping
0515-88 53 62
frida.wilgotson@falkoping.se

Maria Olsson - Omvårdnadschef
Omvårdnadsförvaltningen Tidaholm
0502-60 64 01
maria.olsson@tidaholm.se

Camilla Aamoth- Enhetschef
Omvårdnadsförvaltningen Tidaholm
0502-60 60 00
camilla.aamoth@tidaholm.se

Tina Jensen, Enhetschef
Omvårdnadsförvaltningen Tidaholm
0502-60 60 00
tina.jensen@tidaholm.se

Marie Gustafson Avdelningschef Äldreboende
Socialförvaltningen Falköping
0515-88 55 55
marie.gustafson@falkoping.se

John Wallberg Avdelningschef Funktionsnedsättning
Socialförvaltningen Falköping
0515-88 51 47
john.wallberg@falkoping.se

Utbildningsanordnare

Rickard Sandberg
Yrkesutbildning, Lärcenter

Ci Olofsson Rektor
Rudbecksgymnasiet Tidaholm
0502-60 61 22
ci.olofsson@tidaholm.se

Sofia Nilsdotter
Rudbecksgymnasiet Tidaholm
sofia.nilsdotter@tidaholm.se

Jonas Wåhlberg Rektor
Ållebergsgymnasiet Falköping
0515-88 60 12
jonas.wahlberg@falkoping.se

Else-Britt Persson, utbildningssamordnare - Koordinator
Vårdlärare Ållebergsgymnasiet
else-britt.persson@edu.falkoping.se

Övriga aktörer

Linda Almberg Kommunal Falköping
Kommunal
linda.almberg@falkoping.se

Michael Karlsson Vision Falköping
0515-88 51 76
michael.karlsson@falkoping.se

Meline Arakelyan
Arbetsförmedlingen Falköping
meline.arakelyan@arbetsformedlingen.se