Lokal styrgrupp

Arbetsgivarrepresentanter

Eva Olofsson, Biträdande socialchef, ordförande 
Socialförvaltningen Falköping
eva.olofsson@falkoping.se

Vakant vice ordförande, Socialchef
Socialförvaltningen Falköping

Frida Wilgotson, Utbildningssamordnare
Socialförvaltningen Falköping
0515-88 53 62
frida.wilgotson@falkoping.se

Åsa Alvner, Socialchef
Omvårdnadsförvaltningen Tidaholm

Tina Jensen, Enhetschef
Omvårdnadsförvaltningen Tidaholm
0502-60 60 00
tina.jensen@tidaholm.se

Marie Gustafson, Verksamhetchef Äldreboende
Socialförvaltningen Falköping
0515-88 55 55
marie.gustafson@falkoping.se

John Wallberg, Verksamhetschef Funktionsnedsättning
Socialförvaltningen Falköping
0515-88 51 47
john.wallberg@falkoping.se

Utbildningsanordnare

Rickard Sandberg, Rektor
Yrkesutbildning, Lärcenter
0515-88 71 24
rickard.sandberg@falkoping.se

Maria Karlsson, vårdlärare - koordinator
Lärcenter, Falköping
0515-88 71 35
maria.s.karlsson@falkoping.se

Ci Olofsson, Rektor
Rudbecksgymnasiet Tidaholm
0502-60 61 22
ci.olofsson@tidaholm.se

Jan Callenvik Rektor
Ållebergsgymnasiet Falköping
0515-88 61 44
jan.callenvik@edu.falkoping.se

Else-Britt Persson, vårdlärare
Ållebergsgymnasiet Falköping
else-britt.persson@edu.falkoping.se

Övriga aktörer

Emelie Nilrikson
Kommunal Falköping
emelie.nilrikson@falkoping.se

Meline Arakelyan
Arbetsförmedlingen Falköping
meline.arakelyan@arbetsformedlingen.se