Korttidsboende

Korttidsboende är för dig som av olika skäl temporärt inte kan bo hemma, antingen på grund av omvårdnadsbehov som inte kan mötas i vanligt boende. Det kan vara under väntan på annat boende, som en del av rehabilitering efter sjukhusvård eller för att ge avlastning och växelvård för anhöriga och närstående.

Trädgårdsgatan 17

Korttidsboendet Trädgårdsgatan 17 har ett centralt läge i Falköpings tätort, nära centrum med caféer och affärer. Det består av två avdelningar med åtta platser på varje avdelning. Totalt finns tio platser för korttidsvård och sex platser avsedda för regelbunden växelvård.

Aktiviteter

Förutom den personliga rehabiliteringen finns det möjlighet att låna böcker, tidningar, datorer, spel och annat. Det finns även en vacker trädgård på baksidan som är tillgänglig för alla som vistas här.

Avgifter

Läs mer om avgifter.

Kontakt

Undersköterska (dygnet runt)
0515-88 57 37

Sjuksköterska (måndag - söndag klockan 7-16)
0515-88 57 34

Tåstorps korttidsboende

Tåstorps korttidsboende är en del av Tåstorps demenscentrum (avdelning 1) och ligger vackert beläget i Falköpings tätort i området Tåstorp. Boendet har tio platser, varav fyra är avsedda för korttidsvård och sex är avsedda för regelbunden växelvård.

Besöksadress

Sikagårdsgatan 5-9
521 34 Falköping

Aktiviteter

Förutom den personliga rehabiliteringen kan du låna böcker, tidningar, dator, spel och annat. Det finns också en vacker innergård som alla som vistas här är välkomna att använda.

Avgifter

Läs mer om avgifter.

Kontakt

Tåstorps korttidsboende avdelning 1
0515-88 68 10

Undersköterska (dygnet runt)
0515-88 68 10

Sjuksköterska (måndag - söndag klockan 7-16)
0515-88 68 92