Korttidsboende

Korttidsboendet Trädgårdsgatan 17 A-B ligger centralt i Falköpings tätort med närhet till centrum med caféer och affärer. Här finns två avdelningar med åtta platser på vardera avdelning. Tio platser för korttidsvård och sex som är avsedda för regelbunden växelvård.

Samverkan med boende och anhöriga

Anhöriga och närstående är alltid välkomna till korttidsboendet. Det finns möjlighet att vara delaktig i omvårdnad, aktiviteter och träning.

Aktiviteter

Förutom den individuella träningen finns det möjlighet att låna böcker, tidningar, dator, spela spel med mera. Vi har en vacker trädgård på bakgården som är till för alla som vistas här. Ta gärna med de anhöriga ut en sväng!

Kost och måltid

Maten lagas i köket på Trädgårdsgatan 23 och levereras till avdelningen tre gånger per dag. Utöver detta serveras kaffe och ett kvällsmål.

Avgifter

Läs mer om avgifter.