Korttidsboende

Vistelsen på korttidsboende är till för dig som av olika anledningar tillfälligt inte kan bo hemma på grund av att omvårdnadsbehovet inte kan tillgodoses i ordinärt boende. Det kan vara i väntan på annat boende, rehabilitering efter sjukhusvård eller som avlastning/växelvård för anhöriga/närstående.

Trädgårdsgatan 17

Korttidsboendet Trädgårdsgatan 17 ligger centralt i Falköpings tätort med närhet till centrum med caféer och affärer. Här finns två avdelningar med åtta platser på vardera avdelning. Tio platser för korttidsvård och sex som är avsedda för regelbunden växelvård.

Aktiviteter

Förutom den individuella rehabiliteringen finns det möjlighet att låna böcker, tidningar, dator, spel med mera. Detfinns en vacker trädgård på bakgården som är till för alla som vistas här.

Avgifter

Läs mer om avgifter.

Kontakt

Undersköterska (dygnet runt)
0515-88 57 37

Sjuksköterska (måndag - söndag klockan 7-16)
0515-88 57 34

Tåstorps korttidsboende

Tåstorps korttidsboende är en del av Tåstorps demenscentrum (avdelning 1) och ligger vackert beläget i Falköpings tätort i området Tåstorp. Här finns tio platser, varav fyra platser avsedda för korttidsvård och sex platser avsedda för regelbunden växelvård.

Besöksadress

Sikagårdsgatan 5-9
521 34 Falköping

Aktiviteter

Förutom den individuella rehabiliteringen finns det möjlighet att låna böcker, tidningar, dator, spel med mera. Det finns en vacker innergård som är till för alla som vistas här.

Avgifter

Läs mer om avgifter.

Kontakt

Tåstorps korttidsboende avdelning 1
0515-88 68 10

Undersköterska (dygnet runt)
0515-88 68 10

Sjuksköterska (måndag - söndag klockan 7-16)
0515-88 68 92