24 oktober 2022
Stadskärnan

Trafik och parkeringar

Biltrafiken kommer att nå centrum från Landbogatan och Sankt Olofsgatan. Östertullsgatan kommer öppnas upp för genomfartstrafik från Trädgårdsgatan till Nygatan. Stora torget blir gågata, det vill säga bilfritt, för att vi ska få ett centrum för möten med utvecklad handel samt nöjes- och restaurangliv.

Varutransporter till butiker på torget, transport av gods eller boende på adress vid gågata och transport av sjuka eller rörelsehindrade personer till/från adress på gågata kommer fortsatt att kunna köra in till torget. I övrigt är det inte tillåtet att parkera på gågata eller inom gångfartsområde om det inte finns platser som är markerade som parkering.

Delar av Sankt Olofsgatan, Landbogatan och Östertullsgatan är gångfartsområde vilket betyder att fordon ska framföras i gångfart samt att de har väjningsplikt mot fotgängare. På samma delar av dessa gator är det endast möjligt att köra i sydlig riktning mot Nygatan.

Trafikflöden Stora Torget

Det är viktigt att det är lätt att komma till centrum. Kopplingen till busshållplats Centrum ska stärkas och cykelparkeringar utökas på och runt torget för att underlätta för hållbara resor. Cykeltrafiken sker antingen i blandtrafik eller på fotgängares villkor.

Parkeringenar

Parkeringen vid gamla FT-huset flyttas. Det ger en siktlinje och koppling mellan torgen och prästgården och flätar samman parkrum och stadsrum. Den nya parkeringen får 59 platser.

Via Petter Ryttnings väg nås parkering Hästbacken, via Hwassgatan och Landbogatan nås parkering Köttorget och via Nygatan nås parkering Trätorget.

Parkeringar för rörelsehindrade kommer att kompletteras på tre platser; vid Trätorget, kyrkoparkering och S:t Olofs kyrka. För personer med tillstånd för rörelsehindrade är det tillåtet att parkera i upp till tre timmar på Dotorpsgatan och Storgatan med giltigt tillstånd placerat i framrutan.

ritning parkering

Parkeringen flyttas.

ritning ny parkering
ritning siktlinje

Genom att flytta parkeringen skapas en siktlinje från Köttorget till prästgården.