24 oktober 2022
Stadskärnan

Entréplatser - vägen in till stadskärnan

På tre platser i stadskärnan är tanken att det ska finnas något som vi kallar för entréplatser. De fungerar som skyltfönster och hjälper till att hitta in till stadskärnan. De är även tänkta att underlätta förståelsen för gaturummet.

sittplatser

Så här ser entréplatsen vid Hästbacken ut.

De tre entréplatser som är aktuella är Sankt Olofsgatan, Dotorpsgatan och Östertull. På entréplatserna kan vi annonsera evenemang, erbjuda sittplatser eller plats för uteserveringar. Varje entréplats ska innehålla vissa delar som skapar igenkänning och de ska belysas på dygnets mörka timmar.

Entréplats Östertull invigdes hösten 2022. Entréplats Dotorpsgatan ingår i arbetet som pågår mellan 2023 och 2025, tillsammans med Stora torget och Dotorpsgatan mellan torget och entréplatsen.

flagga
illistration

Entréplatsernas placering vid St Olofsgatan, Dotorpsgatan och Östertull. (Klicka för större bild)

arkitektbild

Vy från entréplatsen i Östertull mot Stora torget.