24 oktober 2022
Stadskärnan

Torghandel och evenemang

En av stadskärnans historiskt sett viktigaste funktioner är handel, service och evenemang. De tre torgen i stadskärnan har olika storlek och karaktär och kompletterar varandra.

Stora torget ska stärkas som handels- och mötesplats. Här krävs stor flexibilitet för att det ska kunna rymma både stora och små arrangemang, men även fungera till vardags utan att det känns ödsligt eller tomt.

torghandel
ritning torghandel

Exempel på placering av torghandelsplatser markerade med rött.

De öppna ytorna, en förutsättning för Falköpings rika marknads- och arrangemangskultur, ska bevaras och kompletteras med nödvändig teknik.

ritning evenemang

Exempel på hur mindre scener kan placeras markerade med rött.

Det ska finnas gott om plats för tillfälliga arrangemang. I och med uppbyggnaden av Lilla Mösseberg och ytan runt Malta-Johanna skapas nya möjligheter för mindre evenemang att ta plats på nya sätt på Stora torget. Samtidigt finns fortfarande ytor kvar för torghandel och större evenemang som till exempel stadsfesten.

ritning stadsfest

Exempel på hur torget kan möbleras för större evenemang som till exempel en stadsfest.

Arrangemang behöver teknik och genom att skapa ett modernt system av teknikbrunnar/skåp underlättas arbetet.