24 oktober 2022
Stadskärnan

Kyrkbacken

Genom att flytta parkeringen vid gamla FT-huset kan vi få en siktlinje och koppling mellan torgen och prästgården. Det flätar samman parkrum och stadsrum. Kyrkbacken och kyrkparken kopplas sedan samman genom att sänka muren mellan dem.

kyrkbacken lekplats

En ny lekplats med ett tema som anknyter till Falköping/Falköpingsbygden placeras i Kyrkbacken och träd som på sikt kan bli klätterträd planteras. Gränsen mellan förskolan och Kyrkbacken görs så transparent det går och lekmiljöer både på förskolan och utanför kan bli en tillgång för alla.

Den befintliga parkeringen väster om Köttorget (vid gamla FT-huset) flyttas söderut. På så sätt kan en öppen grässlänt skapas. Den blir perfekt för lek, spel och picknick i bästa läge i staden och med direkt kontakt med torgytan. Det ger också en förstärkt koppling till den fina Prästgården (förskolan) som går att se ända från Stora torget men som idag skyms.