24 oktober 2022
Stadskärnan

Materialval och arkitektur

Det finns en historisk dimension i stadskärnan som sträcker sig miljoner år tillbaka i tiden. Genom att använda element som kan kopplas till vår bygds säregna landskap får vi en lokal förankring och en fin koppling mellan stad och land.

Stora torget ska utformas genom att förstärka den oregelbundna gatustrukturen med medeltida rötter, torget som handelsplats och den blandade bebyggelse som finns runt platsen. Torgets södra sida har småskalig träbebyggelse och på den motsatta sidan finns tyngre stenstadsbyggnader i form av jugendhus och byggnader i art noveu- och klassicistisk stil. När vi gör tillgänglighetsanpassningarna till entréerna på torgets långsidor kommer dessa återspegla de två långsidornas arkitektur. De kommer alltså inte se likadana ut på båda sidor utan anpassas efter vad som passar befintliga byggnader.

ritning

Byggnader i art noveu- och klassicistisk stil samt trähus dominerar Stora torgets långsidor.

På torgets östra del skapas en lekfull plats – Lilla Mösseberg. Stora platta stenblock läggs på varandra och skapar terrasser i olika nivåer att sitta, ligga, balansera, hoppa och leka på. De karaktäristiska platåbergen Mösseberg och Ålleberg har en helt unik uppbyggnad med bland annat kalksten, sandsten och diabas. Stenarna läggs i samma lagerföljd som på platåbergen och skapar på så sätt en koppling till landskapet.

Tanken är även att genomgående försöka använda lokala material när vi använder trä och stenblock i de olika delarna.

För ökad hållbarhet och minskade kostnader i projektet är tanken är att återbruka och återanvända så mycket material som möjligt när stadskärnan görs om. En del bänkar och belysning kommer kunna återanvändas och stora delar av markbeläggningarna på Stora torget, Köttorget och Kyrkparken behålls. Samma förhållningssätt gäller områdets växtlighet.

ritning

Ytan i mitten av Stora torget ska läggas om, resten återbrukas inom projektet.