24 oktober 2022
Stadskärnan

Tillgänglighet och trygghet

I dag är flera entréer utmed Stora torget inte tillgängliga och behöver anpassas med ramper och trappor. Dessa nödvändiga funktioner ska utvecklas så att de också blir ett tillskott för alla i stadsmiljön. Här kommer finnas bänkar, sittplatser och plats för vegetation för att förstärka den varierade bebyggelsen runt torget.

storgatan

Torgets sidor stängs för biltrafik och blir istället renodlade gång- och cykelstråk, med ledstråk för synskadade. Beläggningen byts ut till betongsten som har bättre tillgänglighet än dagens smågatsten.

För att lösa tillgängligheten till entréerna på torgets långsidor skapas upphöjda ytor som nås med ramper och trappor. Där finns det sitt- och mötesplatser, några träd och plats för mindre uteserveringar.

ritning tillgänglinghet efter

Efter förbättrad tillgänglighet runt Stora torget (klicka för större bild).

ritning tillgänglighet idag

Dagens tillgänglighet runt Stora torget (klicka för större bild).

Varm och välkomnande belysning

Stadskärnans nuvarande belysning upplevs bitvis som kall, bländande och ogästvänlig och stämmer inte med områdets karaktär. Belysningen kommer därför att ses över så att den ger ett varmt, inbjudande ljus så att stadskärnan ska upplevas som trygg och enkel att röra sig i.

ljusplan ritning

Ljusplan för stadskärnan. (Klicka för större bild)

Stadskärnan behöver en grundbelysning av lyktor som ger ett bra allmänljus och markerar viktiga stråk och områden på Stora torget. Utöver detta behövs även belysning som tillför stämning och atmosfär och bidrar till vackra och inbjudande miljöer.

Högre stolpar med väl avbländade strålkastare placeras på strategiska platser och ny belysning på viktiga element, exempelvis vid Malta-Johanna och de nya entréplatserna till stadskärnan, ger goda förutsättningar att ge stadskärnan en ny identitet när det är mörkt.

Stråkens belysning

Stråken ska främst lysas upp av nya lyktor som har plats för både lykta och olika strålkastare. Lyktorna kommer ge ett varmt och mjukt omgivningsljus och strålkastarna bidrar till stadskärnans karaktär och ger en variation av upplevelser längs stråken. Effekterna skapar också mötesplatser.

Stora torgets belysning

Belysningen på torget skapar en inbjudande och attraktiv ram med hjälp av lyktor kompletterat med väl avskärmade och riktade strålkastare.

Strålkastarna framhäver utvalda delar av torget där belyst grönska ger ett ljus-skuggspel på marken som både är vackert och inbjuder till lek. Lägre belysningar ger mer intima stämningar och tillsammans skapar de olika belysningarna en variation av upplevelser runt torget.

De två gjutjärnsstolparna renoveras för att på ett enkelt sätt kunna tillföra torgets öppna yta ett svagt och mjukt ljus. Malta-Johanna blir torgets självklara smycke när den betonas med en diskret och bländfri belysning från avstånd och platsen omkring styrks genom låg integrerad belysning.