24 oktober 2022
Stadskärnan

Lunden - torgets lugna del

På Stora torgets västra sida, med närheten till Köttorget och kyrkan skapas en lugn, grön plats som har Falbygdens lundmiljöer som inspiration.

Entré till Stora Torget
ritning av lunden

I Lunden skapas små rum att vistas i och det är lätt att röra sig genom platsen.

Här finns ett ljust, grönt trädkronetak och öar av växtlighet på marken som tillsammans ger en ombonad plats med stolar och soffor.

Träden stammas upp för att ge fri sikt över hela torget och stammarna hjälper till att skapa vackra entrémotiv mellan den öppna ytan och platsens kanter. Lunden ska effektbelysas under kvällar och mörkare årstider för att ge känslan av att röra sig under lövverket, även när löven inte längre sitter kvar på grenarna.

Växtligheten skapar både en attraktiv grön miljö och är en viktig del i hanteringen av dagvatten på torget.

I hörnet av Lunden mot Storgatan är en större sittmöjlighet tänkt att placeras för att skapa en målpunkt och möjlighet att sitta och titta på människor som flanerar utmed Storgatan.

ritning av lunden

Lundens placering på den västra sidan av Stora torget.