24 oktober 2022
Stadskärnan

Malta-Johanna

Mitt på den stora öppna ytan på Stora torget ligger Malta-Johanna. Fontänen med skulpturen på toppen har sedan 1931 fungerat som torgets självklara mittpunkt och ska så även vara i framtiden.

Själva skulpturen har genom åren sett likadan ut, med Venus i badet ovanpå en stenstod av kalksten med fontän, men dess omgivning har skiftat. Från öppen yta vid invigningen, till bänkar, urnor och dagens mer slutna rum med låga stenmurar runt om.

Till skillnad från i dag ska nu sittkanten vändas ut mot torgets liv och rörelse för att ge överblick över allt som händer. Själva fontänen med rundeln kommer självklart att finnas kvar. De uppmurade hörnen utanför skulpturen försvinner. Det gör att Malta-Johanna framhävs i torgmiljön istället för att skymmas bakom murar.

ritningar

Ytan vid Malta-Johanna får ett brett och flexibelt användningsområde.

Skulpturen kompletteras med en generös sittmöbel i solfjädersform strax under fontänens kant, i bekväm sitthöjd. Den kommer byggas av elegant kvalitetsträ, helst från bygden, som kilsågas och läggs på plats i solfjäderformen och förankras med fina infästningar. Möbeln erbjuder en trevlig miljö att sitta i kan även fungera som en scen vid evenemang på torget.

Trä som material underordnar sig kalkstenen som utgör fundamentet i skulpturen och ger därmed utrymme för skulpturen att ta plats utan att bli dominerad av ytorna runt den. Trä är ett hållbart material som är inbjudande och varmt att sitta på, till skillnad från sten. Trä skapar en varmare och mer välkomnande känsla än dagens stenformeringar.

Malta-Johanna ska återta sin plats som torgets absoluta ”center-piece”. Blomsterarrangemang och dekorationer beroende på årstid kommer fortfarande att användas för att pryda ytan runtom. Främst kommer det göras i urnor som anspelar på skålformerna i fontänen.

konceptbild

Hur Malta-Johannas inramning påverkar upplevelsen. (Klicka för större bild)

ritning 

Malta-Johannas placering på Stora torget.