24 oktober 2022
Stadskärnan

Ett centrum där alla vill vara

Att utveckla de offentliga platserna är viktigt för att stärka kommunen som helhet och stadskärnan innehåller ett antal av Falköpings viktigaste offentliga rum; Stora torget, Trätorget, Köttorget och Kyrkparken. Dessa rum behöver utvecklas för att möta framtiden.

Vy över Stora torget

Stadskärnan ska locka till besök och du ska vilja stanna länge

Mötesplatser och sittytor i stadskärnanFörstora bilden

Många mötesplatser i olika storlekar och med varierade sittplatser. (Klicka för större bild)

Falköpings stadskärna ska vara en given plats när du vill handla, uppleva kultur, träffa vänner, gå på restaurang, besöka kyrkan, arbeta, leka eller bara titta på folk. Ytorna vi har i centrum är skapade utifrån hur behoven såg ut förr i tiden och behöver anpassas till vad som efterfrågas i dag.

Runtom i stadskärnan kommer det att finnas många mötesplatser och sittytor för alla åldrar. Både mitt i stadens sorl och på platser som ger lugn. Stora torget är stadens vardagsrum och självklara mötesplats. Vardagshäng, torghandel och stadsfester – torget behöver vara flexibelt nog för att kunna rymma både små och stora arrangemang men även fungera till vardags.

Fler anledningar till att besöka centrum ger fler människor i rörelse. Och många besökare skapar också trygghet. En levande stad under så stor del av dygnet och året som möjligt ger många fördelar.

Vi kopplar ihop stadskärnans delar med tydliga stråk

Stadskärnan och dess entréerFörstora bilden

Stadskärnan i gult med entréer som stjärnor och stråken som röda pilar. (Klicka för större bild)

En av stadskärnans viktigaste funktioner är handel, service och evenemang. För att underlätta för handeln krävs bland annat en god orientering och tydliga stråk som gör det lätt att hitta.

Genom att länka samman flera befintliga stadsrum och delar i staden – Stora torget, Köttorget och Kyrkoparken – får vi upplevelsen av en sammanhållen stadskärna där ryggraden består av ett handelsstråk (Storgatan) och ett kulturstråk (Stora torget, Köttorget, kyrkparken, kyrkan och Sankt Olofsgatan).

Tre entréer kommer att leda in till centrum, en vid Hästbacken, en vid Östertull och en vid Dotorpsgatan. De kommer att fungera som mötesplatser och skyltfönster för stadskärnan.

Historien lyfts fram

Falköpings historia som bebodd plats börjar långt tillbaka i tiden och i stadskärnan går det att se spår ända från medeltiden fram till modern tid. Historiskt sett sitter kyrkans och handelns områden ihop och detta vill vi förtydliga. Kyrkan och Kyrkparken ska lyftas fram, både visuellt och med nya funktioner, och bli ett "rum" i staden, med tydliga kopplingar till resten av stadskärnan.

Siktlinjer och landmärken i stadskärnanFörstora bilden

Siktlinjer och landmärken lyfts fram. (Klicka för större bild)

Det finns fler viktiga siktlinjer att ta hänsyn till och lyfta fram eftersom de bidrar till känslan av ett sammanhängande centrum. Storgatan ska vara fullt synlig i hela sin längd, från Östertullsgatan till Sankt Olofsgatan. Det är viktigt att kyrktornet syns över takåsarna från Stora torget och kyrkan, parken och prästgården ska vara väl synliga från Köttorget.

Illustrationsplan av stadskärnanFörstora bilden

Stadskärnan sedd från ovan där ett handelsstråk följer Storgatan, kulturstråket går från Stora torget över Köttorget till kyrkparken. (Klicka för större bild)