24 oktober 2022
Stadskärnan

Köttorget

Uppdrag: Gör Köttorget till en plats där Falköpings tonåringar vill vara

köttorget idag

Köttorget i dag.

Med hjälp av traineerna Ella Tshibanda och Vera Axelsson på Ållebergsgymnasiet har vi tagit reda på vad ungdomar i högstadieåldern skulle vilja använda Köttorget till.

Köttorget har en tålig och modern utformning. Det lämpar sig väl för aktiviteter som tar plats och som på andra ställen kan vara störande, till exempel tillfällig street-skate, konstutställningar eller andra kulturella händelser som gynnas av torgets läge.

Traineerna har genomfört dialoger på fritidsgårdar där ungdomarna har fått tycka till om den nya mötesplatsen som ska utformas. Omgestaltningen handlar främst handlar det om den idag tomma ytan utmed tegelväggen på Köttorget.

ordmoln

Vad ungdomarna tycker är det viktigaste som bör finnas på en mötesplats.

De har fått in många förslag från personer i olika åldrar och med olika intressen, både från ungdomar på landsbygden och i staden.

Ellas och Veras gestaltningsförslag kommer att bearbetas tillsammans med kommunen och arkitektfirman Sydväst. Den ska arbetas in gestaltningen av Köttorget tillsammans med övriga delar av stadskärnan och presenteras i sin helhet längre fram.

husvägg

Traineernas gestaltningsförslag på Köttorget.

Traineernas förslag för utformning av Köttorget

  • Sittplatser med bord
  • Upplysta 3D-kuber att sitta i
  • En yta för tillfälliga aktiviteter