Grundskola

Grundskolan i Falköpings kommun erbjuder ditt barn en god, kreativ och utvecklande skolmiljö.

Lärandet sker i samspel med andra och skolan är en viktig mötesplats för alla elever. Falköpings kommun strävar efter en pedagogisk helhetssyn och att alla ska känna att de möts med respekt och tilltro.

Vi vill att alla barn och elever är trygga och tror på sin egen förmåga. Vårt mål är att alla elever ska nå kunskapsmålen.

I Falköping finns 15 kommunala grundskolor och 1 fristående grundskola.