Anmäl frånvaro och ledighet

Detta telefonnummer gäller för alla elever i grundskolan. Det går även att sjukanmäla genom Appen "Unikum familj".

Detta gäller för när du ringer och sjukanmäler

  • Ange barnets 10-siffriga personnummer.
  • När registreringen är gjord bekräftas din anmälan direkt i telefonen.
  • Du måste anmäla frånvaro varje dag.