Samrådsmöten

Barn- och utbildningsnämnden samt förvaltningen bjuder in föräldraföreningar eller föräldrarepresentanter från samtliga grundskolor till samrådsmöten under läsåret.

Stadshusets logga

Under samrådsmöten lyfts olika frågor om exempelvis skolans organisation, resultat och måluppfyllelse.

Samrådsmöten i 2024:

20 februari
23 april