Planer mot diskriminering och kränkande behandling

Skolan/förskolan ska vara en trygg plats för alla som vistas där. En viktig uppgift för skolan/förskolan är därför att motverka mobbning och särbehandling.

Alla förskolor och skolor ska arbeta förebyggande

Arbetet sker både genom förebyggande åtgärder och genom att ingripa när något händer. Skolans och förskolans arbete för likabehandling handlar om att alla elever/barn ska få vara sig själva och bli behandlade med respekt. Du ska aldrig behöva vara rädd, bli mobbad, retad, knuffad, slagen eller illa behandlad på annat sätt i skolan/förskolan. Varken av någon annan elev/barn eller av någon lärare.

Om du blir utsatt

Om det ändå händer att du blir mobbad eller dåligt behandlad, ska du direkt prata med din lärare eller någon annan i personalen som du litar på.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Våra skolor och förskolor arbetar för att ingen elev/barn ska bli mobbad eller dåligt behandlad. Varje skola/förskola har en egen plan mot diskriminering och kränkande behandling. Denna plan revideras varje läsår.

Planer förskola

Planer grundskola

Ållebergsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling