Unikum grundskola - digital plattform

Skolsystemet Unikum är en lärportal för våra kommunala förskolor och skolor. I Unikum kommer du som vårdnadshavare, elev och personal åt elevdokumentation, information, schema och kommunikation.

Som vårdnadshavare kan du i Unikum ta del av information, följa ditt barns kunskapsutveckling och kommunicera med förskola, skola och fritidshem.

Säkerhet

Unikum kräver inloggning och inga obehöriga får tillgång till uppgifterna.

Eleverna får en egen inloggning i årskurs 1. Uppgifterna i Unikum sparas fem år efter att eleven har slutat grundskolan i kommunen. Därefter tas uppgifterna bort.

I Unikum ska det bara stå sånt som har med skolarbetet att göra.

Unikum sparar inga känsliga uppgifter som rör hälsa och sexualliv eller avslöjar etniskt ursprung, religiös övertygelse och politiska åsikter.

I de fall där skolan skapar ett åtgärdsprogram för en elev i Unikum ligger detta bakom ytterligare en inloggning som kräver två faktorsäkerhet för alla som hanterar åtgärdsprogrammet.

All aktivitet i Unikum loggas för ytterligare säkerhet.

Guide för vårdnadshavare

Ladda gärna ner appen Unikum familj!