Olycksfallsförsäkring i förskolan och skolan

Falköpings kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos försäkringsbolaget Protector.

Försäkringen gäller olycksfall och omfattar bland annat elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamheter. Den omfattar också samtliga gymnasieelever och barn från annan kommun som studerar i Falköpings kommun (till den del de inte omfattas av hemkommunens olycksfallsförsäkring).

Tänk på att du själv som vårdnadshavare måste göra anmälan till försäkringsbolaget vid olycksfall.

Fyll i din skadeanmälan på Protectors webbplats. Länk till annan webbplats.

Försäkringsnummer: 411820-9.2
Avtalstid: 1 januari 2024 - 31 december 2024
Försäkringstagare: Falköpings kommun

För att få ett fullgott skydd bör du komplettera kommunens olycksfallsförsäkring med en sjukförsäkring eftersom kommunens försäkring inte gäller vid sjukdom.