Centrum för flerspråkighet

  • Mottagande av nyanlända elever
  • Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål inom förvaltningen

Centrum för flerspråkighet (CFF) är Falköpings kommuns verksamhet för elever som är nya i svenska skolan. Verksamhetens mål är att nyanlända elever ska få en bra skolstart i Falköping.

På CFF kartlägger vi elevens bakgrund, styrkor, intressen och förmågor. Kartläggningen används sedan för att anpassa den kommande utbildningen efter elevens behov. Efter kartläggningen kommer eleven att klassplaceras och utifrån resultatet börja följa ordinarie klass eller i förberedelseklass. Ansvaret för eleven ligger hela tiden på den skola där eleven är klassplacerad.

Personal

På CFF finns verksamhetsledare, lärare och studiehandledare.

Inskrivning

Inskrivning av elever sker på torsdagar klockan 9-12 i CFF:s lokaler på Botvidsgatan 43 i Falköping. Den består dels av ett inskrivningssamtal, dels av en rundvandring där eleven får möjlighet att bekanta sig med lokaler och personal. Till inskrivningen ska familjens id-handlingar och eventuella papper från Migrationsverket tas med. Skolstart kommer att beslutas vid inskrivningen.

Kartläggning

Kartläggning görs av elevens tidigare skolbakgrund och kunskaper. Kartläggningen ligger sedan till grund för den vidare placeringen av elevens utbildning.

Klassplacering

Efter kartläggningen kommer eleven att klassplaceras. Därefter kan eleven helt eller delvis börja gå i ordinarie klass. Vid behov sker undervisningen också delvis i förberedelseklass. Rektor beslutar om klassplacering.

Undervisning på CFF

I undervisningen som erbjuds på Centrum för flerspråkighet (CFF) koncentrerar vi oss på svenska, matematik och samhällsorientering. Alla elever kommer under veckan att vid minst ett tillfälle få prova simning.

Den svenska skolan för nyanlända