ABC-föräldraträffar för dig med tonårsbarn i åldern 13-18 år

ABC Tonår är ett föräldrastödsprogram som riktar sig till alla föräldrar, bonusföräldrar och viktiga vuxna till tonåringar. Syftet är att stärka relationen mellan vuxen och tonåring och bidra till tonåringens välmående.

Föräldraträffarna i ABC Tonår grundas i kunskap om föräldraskap, aktuell forskning och FN:s barnkonvention. Innehållet bygger också på vad föräldrar själva vill lära sig mer om och vad tonåringar tycker att föräldrar behöver veta.

ABC Tonår genomförs i form av fyra gruppträffar som leds av utbildade ledare. Träffarna är 2,5 timme. Föräldraträffarna är kostnadsfria.

Gruppträffar

Träff 1 – Vara tillsammans
Att vara tonårsförälder. Hitta sätt att ha tid ihop med din tonåring

Träff 2 – Bra samtal
Lyssna och bekräfta din tonåring. Kommunicera på ett lugnt sätt

Träff 3 – Välja en lugn väg
Må bra som förälder och minska stress. Hantera besvärliga situationer på ett lugnt sätt

Träff 4 – Hantera problem
Att stå kvar som förälder även då du ställs inför utmanande situationer

Kursstart

Nästa grupp startar vecka 41.

Frågor

Ring Ällagatans förebyggande team
Telefonnummer: 0515-88 66 77
E-post: allagatan@falkoping.se

Anmälan