Ekonomisk ersättning

Du som förtroendevald i Falköpings kommun har rätt till ekonomisk ersättning. För att begära det för förlorad arbetsinkomst och resor samt arvoden för ej protokollförda möten måste du använda dig av våra e-tjänster. Arvoden för protokollförda möten rapporteras in av nämndsekreterare.

E-legitimation

För att kunna logga in och använda e-tjänsterna behöver du e-legitimation i form av BankID eller Mobilt BankID. Hjälp att komma igång med e-legitimation får du av din bank som utfärdar e-legitimation till dig.

Bestämmelser för ekonomisk ersättning

Vill du läsa mer om vad som gäller för ekonomisk ersättning hittar du detta i dokumentet Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Falköpings kommun Pdf, 245.8 kB..

Har du frågor kring vad som gäller, kontakta din nämndsekreterare eller kansliet.

Intyg för förlorad arbetsinkomst

Grunden för rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst är att du som förtroendevald faktiskt har förlorat arbetsinkomst. Den förlorade arbetsinkomsten ska styrkas.

Intyg om förlorad arbetsinkomst Pdf, 156.1 kB.

Som förtroendevald ska du lämna in intyg vad det gäller förlorad arbetsinkomst:
 • När du är ny som förtroendevald
 • När du fått förändringar vad det gäller lön, byte av arbetsplas eller liknande

Ersättning för förlorad arbetsinkomst kommer inte att kunna betalas ut innan intyget är inlämnat till Falköpings kommuns löneenhet.

Det är endast Falköpings kommuns blankett för intyg om förlorad arbetsinkomst som godkänns.

Kontoregistrering för insättning av ekonomisk ersättning

Registrera ditt konto digitalt hos Swedbank. Länk till annan webbplats. Du loggar in med e-legitimation.

Om du inte har e-legitimation anmäler du ditt konto på ett av Swedbanks eller Sparbankens kontor.

Senast fem bankdagar före löneutbetalning

Meddela vilket kontonummer du vill få din ersättning insatt på senast fem bankdagar före utbetalningen. För att kontoanslutningen ska fungera måste du vara ägare av kontot eller medkontohavare. Om kontot inte är i ditt namn och om du är osäker på om du är medkontohavare var god och kontrollera det genom att kontakta din bank.

Kontaktavi

Om du glömmer eller inte hinner meddela ditt kontonummer i tid kommer du få ersättningen på en kontaktavi skickad till din hemadress. Alternativt sätts ersättningen in på ett konto som kan finnas registrerat hos Swedbank/Sparbanken sedan tidigare.

Lös in kontaktavin på närmaste Swedbank eller Sparbankskontor. Vid inlösen meddelar du det kontonummer du vill att ersättningen ska sättas in på i fortsättningen.

Guider

Videoguider om e-tjänster för förtroendevald Länk till annan webbplats. (inloggning på Falnet krävs)

Ekonomisk ersättning

Sammanträdesarvode rapporteras in av nämndsekreterare

 • Surfa till www.falkoping.se.
 • Klicka på Självbetjäning E-service & blanketter.
 • Klicka på Kommun & politik.
 • Klicka på Förtroendevald - ekonomisk ersättning.
 • Läs informationen och klicka på Starta e-tjänsten.
 • Välj den typ av e-legitimation du använder och logga in. Här beskrivs BankID på annan enhet (Mobilt BankID på separat mobiltelefon).
 • Ange ditt personnummer i e-tjänsten, klicka Logga in. Starta BankID på din mobil och fyll i säkerhetskod.
 • Första gången du loggar in får du ange din e-postadress, kryssa i Meddelande via E-post och klicka Spara.
 • Välj politisk instans.
 • Ange datum, starttid och sluttid för din närvaro på mötet.
 • Ange eventuell förlorad arbetstid och reseersättning, klicka på Gå vidare.
  Du har här möjlighet att istället klicka på Lägg till och ansöka om ytterligare ersättning för fler möten. OBS! Det måste vara för en och samma politiska instans i samma ansökan!
 • Granska din ansökan, klicka på Jag har granskat och vill skriva under. Starta mobilt BankID på din mobil och ange säkerhetskod.
 • Avsluta.

Möte som berättigar till sammanträdesarvode som ej rapporteras av nämndsekreterare

 • Som ovan, men du väljer e-tjänsten som heter Fötroendevald - möte som berättigar till sammanträdesarvode som ej rapporteras av nämndsekreterare.
 • I formuläret anger du även antal timmar för din närvaro på mötet.

Pensionsförmåner och
pensionsersättningar

Läs mer i "Pensionsriktlinje förtroendevalda" Pdf, 301.8 kB.

Kontakt

Pensionsfrågor
Susanne Walldén
Seniorkonsult KPA
susanne.wallden@kpa.se

08-665 06 06
0734-23 58 53