Ekonomisk ersättning

Du som förtroendevald i Falköpings kommun har rätt till ekonomisk ersättning. För att begära ersättning för förlorad arbetsinkomst och resor samt arvoden för ej protokollförda möten använder du dig av kommunens e-tjänst. Arvoden för protokollförda möten rapporteras in av nämndsekreterare.

E-legitimation

För att kunna logga in och använda e-tjänsterna behöver du e-legitimation i form av BankID eller Mobilt BankID. Hjälp att komma igång med e-legitimation får du av din bank som utfärdar e-legitimation till dig.

Bestämmelser för ekonomisk ersättning

Vill du läsa mer om vad som gäller för ekonomisk ersättning hittar du detta i dokumentet Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Falköpings kommun Pdf, 423.7 kB..

Har du frågor kring vad som gäller, kontakta respektive nämndsekreterare.

Intyg för förlorad arbetsinkomst

Grunden för rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst är att du som förtroendevald faktiskt har förlorat arbetsinkomst. Den förlorade arbetsinkomsten ska styrkas.

Intyg om förlorad arbetsinkomst Pdf, 156.1 kB.

Intyg om förlorad arbetsinkomst OB-tillägg Pdf, 32.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Intyg om förlorad semeterförmån årligt avdrag Pdf, 33.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Som förtroendevald ska du lämna in intyg vad det gäller förlorad arbetsinkomst:

  • När du är ny som förtroendevald
  • När du fått förändringar vad det gäller lön, byte av arbetsplas eller liknande

Ersättning för förlorad arbetsinkomst kommer inte att kunna betalas ut innan intyget är inlämnat till Falköpings kommuns löneenhet.

Det är endast Falköpings kommuns blankett för intyg om förlorad arbetsinkomst som godkänns.

Kontoregistrering för insättning av ekonomisk ersättning

Registrera ditt konto digitalt hos Swedbank. Länk till annan webbplats. Du loggar in med e-legitimation.

Om du inte har e-legitimation anmäler du ditt konto på ett av Swedbanks eller Sparbankens kontor.

Senast fem bankdagar före löneutbetalning

Meddela vilket kontonummer du vill få din ersättning insatt på senast fem bankdagar före utbetalningen. För att kontoanslutningen ska fungera måste du vara ägare av kontot eller medkontohavare. Om kontot inte är i ditt namn och om du är osäker på om du är medkontohavare var god och kontrollera det genom att kontakta din bank.

Kontaktavi

Om du glömmer eller inte hinner meddela ditt kontonummer i tid kommer du få ersättningen på en kontaktavi skickad till din hemadress. Alternativt sätts ersättningen in på ett konto som kan finnas registrerat hos Swedbank/Sparbanken sedan tidigare.

Lös in kontaktavin på närmaste Swedbank eller Sparbankskontor. Vid inlösen meddelar du det kontonummer du vill att ersättningen ska sättas in på i fortsättningen.

Guider

Pensionsförmåner och
pensionsersättningar

Läs mer i "Pensionsriktlinje förtroendevalda" Pdf, 301.8 kB.

Kontakt

Pensionsfrågor
Susanne Walldén
Seniorkonsult KPA
susanne.wallden@kpa.se

08-665 06 06
0734-23 58 53

Ersättning för barntillsynskostnader

Ersättning för resekostnader för funktionshindrad