Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige och nämnder

Barn- och utbildningsnämnden

Nämnd (klockan 8.15)

 • 28 januari
 • 3 mars
 • 7 april
 • 12 maj (heldag)
 • 16 juni
 • 25 augusti
 • 29 september (heldag)
 • 3 november
 • 8 december

Arbetsutskott (klockan 8.15)

 • 14 januari
 • 18 februari
 • 17 mars
 • 28 april
 • 2 juni
 • 11 augusti
 • 15 september
 • 20 oktober
 • 24 november

Byggnadsnämnden

Nämnd (klockan 13.15)

 • 22 januari
 • 19 februari
 • 25 mars
 • 22 april
 • 20 maj (kl. 8.30)
 • 17 juni
 • 26 augusti
 • 23 september
 • 21 oktober
 • 25 november
 • 16 december

Arbetsutskott (klockan 13.15)

 • 8 januari
 • 5 februari
 • 11 mars
 • 8 april
 • 6 maj
 • 3 Juni
 • 12 augusti
 • 9 september
 • 7 oktober
 • 11 november
 • 2 december

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Nämnd (klockan 8.30-12)

 • 9 januari
 • 5 februari (Heldag)
 • 25 mars
 • 13 maj
 • 10 juni
 • 16 september (Heldag)
 • 14 oktober
 • 11 november
 • 9 december

Arbetsutskott (klockan 8-12)

 • 22 januari
 • 11 mars
 • 29 april
 • 27 maj
 • 2 september
 • 30 september
 • 28 oktober
 • 25 november

Kultur- och fritidsnämnden

Nämnd (klockan 13.15)

 • 28 januari
 • 18 februari
 • 24 mars (klockan 08.30 – heldag INSTÄLLT!)
 • 12 maj
 • 23 juni
 • 29 september
 • 10 november
 • 15 december

Arbetsutskott (klockan 13.15)

 • 14 januari
 • 4 februari (klockan 15.00)
 • 10 mars (INSTÄLLT!)
 • 28 april
 • 9 juni
 • 15 september
 • 20 oktober
 • 1 december

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Nämnd (klockan 13.30)

 • 23 januari (klockan 14.30, Falköpings brandstation)
 • 20 februari (Tidaholms brandstation)
 • 28 maj (Falköpings brandstation)
 • 1 oktober (Skara Stadshus)
 • 3 december (Götene brandstation)

Socialnämnden

Nämnd (klockan 9.00)

 • 22 januari
 • 19 februari
 • 18 mars
 • 15 april
 • 20 maj
 • 17 juni
 • 19 augusti
 • 16 september
 • 14 oktober
 • 18 november
 • 9 december

Arbetsutskott (klockan 9.00)

 • 8 januari
 • 15 januari
 • 12 februari
 • 26 februari
 • 11 mars
 • 25 mars
 • 8 april
 • 22 april
 • 13 maj
 • 27 maj
 • 10 juni
 • 24 juni
 • 29 juli
 • 12 augusti
 • 26 augusti
 • 9 september
 • 23 september
 • 7 oktober
 • 21 oktober
 • 11 november
 • 25 november
 • 2 december
 • 16 december

Tekniska nämnden

Nämnden (klockan 13.15)

 • 20 januari
 • 17 februari
 • 16 mars
 • 14 april
 • 25 maj
 • 15 juni
 • 31 augusti
 • 28 september
 • 19 oktober
 • 23 november
 • 14 december

Arbetsutskottet (klockan 9.00)

 • 7 januari
 • 3 februari
 • 2 mars
 • 30 mars
 • 11 maj
 • 1 juni
 • 17 augusti
 • 14 september
 • 12 oktober
 • 9 november
 • 7 december