Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige och nämnder

Barn- och utbildningsnämnden

Nämnd 2021 (klockan 8.15)

 • 26 januari
 • 9 mars
 • 6 april
 • 11 maj (heldag)
 • 8 juni
 • 7 september
 • 28 september (heldag)
 • 26 oktober
 • 23 november
 • 14 december

Arbetsutskott 2021 (klockan 8.15)

 • 19 januari
 • 23 februari
 • 23 mars
 • 4 maj
 • 25 maj
 • 17 augusti
 • 14 september
 • 12 oktober
 • 9 november
 • 7 december

Byggnadsnämnden

Nämnd 2021 (klockan 13.15)

 • 20 januari
 • 24 februari
 • 24 mars
 • 21 april
 • 20 maj (Obs! Torsdag kl. 8:30)
 • 23 juni
 • 25 augusti
 • 22 september
 • 20 oktober
 • 24 november
 • 15 december

Arbetsutskott 2021 (klockan 13.15)

 • 7 januari (Obs! Torsdag)
 • 2 februari (Obs! Tisdag)
 • 10 mars
 • 7 april
 • 11 maj (Obs! Tisdag kl. 8:30)
 • 9 Juni
 • 11 augusti
 • 8 september
 • 6 oktober
 • 10 november
 • 1 december

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdagar 2021

 • Måndag 25 januari, klockan 18.30. Inställt.
 • Måndag 22 februari, klockan 18.30
 • Måndag 29 mars, klockan 18:30
 • Måndag 26 april, klockan 17.00
 • Måndag 31 maj, klockan 18.30
 • Måndag 28 juni, klockan 18.30
 • Måndag 30 augusti, klockan 18.30
 • Måndag 27 september, klockan 18.30
 • Måndag 25 oktober, klockan 9.00
 • Måndag 29 november, klockan 17.00

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdagar 2021

 • 13 januari, klockan 13.00
 • 10 februari, klockan 13.00
 • 17 mars, klockan 13.00
 • 14 april, klockan 13.00
 • 19 maj, klockan 13.00
 • 16 juni, klockan 13.00
 • 18 augusti, klockan 13.00
 • 15 september, klockan 13.00
 • 13 oktober, klockan 13.00
 • 17 november, klockan 13.00

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdagar 2021

 • 27 januari, klockan 13.00
 • 3 mars, klockan 13.00
 • 31 mars, klockan 13.00
 • 5 maj, klockan 13.00
 • 2 juni, klockan 13.00
 • 23 juni, klockan 13.00
 • 1 september, klockan 13.00
 • 29 september, klockan 13.00
 • 3 november, klockan 13.00
 • 8 december, klockan 13.00

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet

Sammanträdesdagar 2021

 • Onsdag 27 januari, klockan 17.00
 • Torsdag 4 mars, klockan 13.00
 • Torsdag 8 april, klockan 13.00
 • Torsdag 10 juni, klockan 13.00
 • Torsdag 9 september, klockan 13.00
 • Torsdag 28 oktober, klockan 13.00
 • Torsdag 2 december, klockan 13.00

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Nämnd 2021 (klockan 8.30-12)

 • 10 februari (heldag)
 • 17 mars
 • 21 april
 • 19 maj
 • 16 juni
 • 25 augusti
 • 22 september (heldag)
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 15 december

Arbetsutskott 2021 (klockan 8-12)

 • 20 januari
 • 27 januari
 • 3 mars
 • 7 april
 • 5 maj
 • 2 juni
 • 8 september
 • 6 oktober
 • 3 november
 • 1 december

Kultur- och fritidsnämnden

Nämnd 2021 (klockan 13.15)

 • 23 februari
 • 13 april – heldag
 • 18 maj
 • 31 augusti
 • 23 september
 • 26 oktober – heldag
 • 14 december

Arbetsutskott 2021 (klockan 13.15)

 • 9 februari
 • 31 mars
 • 4 maj
 • 17 augusti (klockan 15:00)
 • 10 september (klockan 09:00)
 • 12 oktober
 • 30 november

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Nämnd 2021 (klockan 13.00)

 • 4 mars
 • 20 maj
 • 23 september
 • 2 december

Socialnämnden

Nämnd 2021

 • 20 januari
 • 17 februari
 • 17 mars
 • 21 april
 • 19 maj
 • 23 juni
 • 25 augusti
 • 22 september
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 15 december

Arbetsutskott 2021

 • 13 januari
 • 27 januari
 • 10 februari
 • 24 februari
 • 10 mars
 • 24 mars
 • 14 april
 • 28 april
 • 12 maj
 • 26 maj
 • 16 juni
 • 30 juni
 • 28 juli
 • 18 augusti
 • 1 september
 • 15 september
 • 29 september
 • 13 oktober
 • 27 oktober
 • 10 november
 • 24 november
 • 8 december
 • 22 december

Tekniska nämnden

Nämnd 2021 (klockan 13.15)

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 29 mars
 • 26 april
 • 17 maj
 • 21 juni
 • 30 augusti
 • 20 september
 • 1 november
 • 29 november
 • 20 december

Arbetsutskottet 2021 (klockan 9.00)

 • 11 januari
 • 8 februari
 • 15 mars
 • 12 april
 • 3 maj
 • 7 juni
 • 16 augusti
 • 6 september
 • 18 oktober
 • 15 november
 • 6 december