Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens verkställande organ och har ett övergripande ansvar för utveckling av och samordning inom kommunen.

Ledamöter och ersättare

Adam Johansson (M)

Adam Johansson (M)
Ordförande

Karola Svensson (C)

Karola Svensson (C)
1:e vice ordförande

Johanna Svensson (S)
2:e vice ordförande

Kallelser med föredragningslista och handlingar

Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett arbetsutskott. Ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet ska beredas av arbetsutskottet om beredning behövs.

När ärendet beretts ska arbetsutskottet lägga fram förslag till beslut i kommunstyrelsen. Arbetsutskottet kan självt fatta beslut på kommunstyrelsens vägnar i sådana ärenden som särskilt delegerats till utskottet.

Kallelser med föredragningslista

Protokoll

Sammanträdesdagar 2024

 • 31 januari, klockan 13.00
 • 28 februari, klockan 13.00
 • 3 april, klockan 13.00
 • 2 maj, klockan 13.00
 • 29 maj, klockan 13.00
 • 26 juni, klockan 13.00
 • 4 september, klockan 13.00
 • 2 oktober, klockan 13.00
 • 6 november, klockan 13.00
 • 11 december, klockan 13.00

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet (KUSH)

Protokoll

Sammanträdesdagar 2024 (klockan 9:00)

 • 1 februari
 • 4 april
 • 30 maj
 • 5 september
 • 7 november
 • 12 december

Kommunstyrelsens utskott för stöd och service (KUSS)

Protokoll

Sammanträdesdagar 2024 (klokcan 13.00)

 • 1 februari
 • 4 april
 • 30 maj
 • 5 september
 • 7 november
 • 12 december

Sammanträdesdagar

Sammanträdesdagar 2024

 • 17 januari, klockan 13:00
 • 21 februari, klockan 13:00
 • 13 mars, klockan 13:00
 • 17 april, klockan 13:00
 • 15 maj, klockan 13:00
 • 12 juni, klockan 13:00
 • 14 augusti, klockan 13:00
 • 18 september, klockan 13:00
 • 16 oktober, klockan 13:00
 • 20 november, klockan 13.00

Postlista, inkomna handlingar