Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans och består av 51 ledamöter. Kommunfullmäktige beslutar i viktiga, principiella frågor för kommunen. De fastställer kommunens mål, beslutar om budget och tillsätter personer i kommunstyrelsen och kommunens nämnder.

Ledamöter och ersättare

Kommunfullmäktiges 51 ledamöter och 30 ersättare är valda för mandatperioden 15 oktober 2022–14 oktober 2026.

Presidium

Bild saknas

Dan Hovskär (KD)
Ordförande

Bild saknas

Anders Winlöf (M)
1:e vice ordförande

Bild saknas

Henrik Brolin (S)
2:e vice ordförande

Kungörelser, kallelser med föredragningslista och handlingar

Protokoll

Valberedning

Kommunfullmäktiges valberedning förbereder val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, nämnder med mera.

Ledamöter och ersättare i valberedningen är valda från och med den 15 oktober 2022 till de nyvalda kommunfullmäktiges första sammanträde nästa period.

Ledamöter i valberedningen

Ledamöter

Parti

Pema Malmgren, ordförande

(M)

Annica Carp, 1:e vice ordförande

(L)

Marie Post, 2:e vice ordförande

(S)

Christopher Münch

(SD)

Ulf Eriksson

(C)

Britt-Marie Aronsson

(KD)

Elisabeth Klang

(V)

Roland Wanner

(MP)

Ersättare i valberedningen

Ersättare

Parti

Johan Eriksson

(M)

Lennart Falegård

(L)

Niclas Hillestrand

(S)

Jonas Larsson

(SD)

Ann-Britt Larsson

(C)

Conny Persson

(KD)

Tove Blomberg

(V)

Mattias Lindgren

(MP)

Protokoll

Mandatfördelning 2022-2026

Falköpings kommun styrs av en majoritet bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Tillsammans har de 25 mandat av kommunfullmäktiges totalt 51 mandat.

 • Socialdemokraterna (S), 16 mandat
 • Sverigedemokraterna (S), 10 mandat
 • Moderata Samlingspartiet (M), 11 mandat
 • Centerpartiet (C), 5 mandat
 • Kristdemokraterna (KD), 4 mandat
 • Liberalerna (L), 1 mandat
 • Miljöpartiet (MP), 1 mandat
 • Vänsterpartiet (V), 3 mandat

Sammanträdesdagar

Sammanträdesdagar 2023

 • Måndag 30 januari, klockan 18.30
 • Måndag 27 mars, klockan 18:30
 • Måndag 24 april, klockan 17.00
 • Måndag 29 maj, klockan 18.30
 • Måndag 26 juni, klockan 18.30
 • Måndag 28 augusti, klockan 18.30
 • Måndag 25 september, klockan 18.30
 • Måndag 30 oktober, klockan 09.00
 • Måndag 27 november, klockan 17.00

Sammanträdesdagar 2022

 • Måndag 31 januari, klockan 18.30. Inställt
 • Måndag 28 februari, klockan 18.30
 • Måndag 28 mars, klockan 18:30
 • Måndag 25 april, klockan 17.00
 • Måndag 30 maj, klockan 18.30
 • Måndag 27 juni, klockan 18.30
 • Måndag 29 augusti, klockan 18.30
 • Måndag 26 september, klockan 18.30
 • Måndag 31 oktober, klockan 18:30
 • Måndag 28 november, klockan 09.00
 • Måndag 12 december, klockan 17:00