Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans och består av 51 ledamöter. Kommunfullmäktige beslutar i viktiga, principiella frågor för kommunen. De fastställer kommunens mål, beslutar om budget och tillsätter personer i kommunstyrelsen och kommunens nämnder.

Ledamöter och ersättare

Kommunfullmäktiges 51 ledamöter och 30 ersättare är valda för mandatperioden 15 oktober 2018–14 oktober 2022.

Presidium

Patrik Björck

Patrik Björck (S)
Ordförande

Bild saknas

Michael Kristiansson (KD)
1:e vice ordförande

Anders Winlöf

Anders Winlöf (M)
2:e vice ordförande

Kungörelser, kallelser med föredragningslista och handlingar

Protokoll

Beredning för översyn av den politiska organisationen

Uppdraget för beredningen är att utreda och lämna förslag på hur den politisk organisation ska se ut för nästa mandatperiod, 2023-2026.

Ledamöter i beredningen

Ledamöter

E-post

Pema Malmgren (M)

pema.malmgren@falkoping.se

Karola Svensson (C)

karola.svensson@falkoping.se

Jan Erikson (KD)

jan.erikson@falkoping.se

Dag Högrell (L)

dag.hogrell@falkoping.se

Elisabeth Klang (V)

elisabeth.klang@falkoping.se

Anders Blom (MP)

anders.blom@falkoping.se

Fredy Neüman (S)

fredy.neuman@falkoping.se

Milada Wurm (SD)

milada.wurm@falkoping.se

Ersättare i beredningen

Ersättare

E-post

Johan Eriksson (M)

johan.eriksson@falkoping.se

Hillevi Wallgren (C)

hillevi.wallgren@falkoping.se

Göran Gynnemo (KD)

goran.gynnemo@falkoping.se

Lennart Falegård (L)

lennart.falegard@falkoping.se

Iowan Hedendahl (V)

iowan.hedendahl@falkoping.se

Camilla Funke (MP)

camilla.funke@falkoping.se

Susanne Berglund (S)

susanne.larsson@falkoping.se

Christopher Münch (SD)

christopher.munch@falkoping.se

Valberedning

Kommunfullmäktiges valberedning förbereder val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, nämnder med mera.

Ledamöter och ersättare i valberedningen är valda från och med den 30 oktober 2018 till de nyvalda kommunfullmäktiges första sammanträde nästa period.

Ledamöter i valberedningen

Ledamöter

Parti

Ulf Eriksson

(C)

Thomas Fredriksson

(KD)

Pema Malmgren

(M)

Corry Thuresson

(S)

Marita Ljus

(SD)

Marie Post

(S)

Inga-Lill Bergsten

(S)

Lennart Falegård

(L)

Hillevi Wallgren

(C)

Jonas Larsson

(SD)

Niclas Hillestrand

(S)

Inger Lilja

(V)

Ulla-Britt Merkell

(KD)

Ersättare i valberedningen

Ersättare

Parti

Agne Arnesson

(C)

Daniel Sigfridsson

(KD)

Lena Sjödahl

(M)

Bengt Lundkvist

(S)

Jens Larsson

(SD)

Anna-Bella Nordh Fahlqvist

(S)

Kovan Akrawi

(S)

Johan Eriksson

(M)

Ann-Britt Larsson

(C)

Gerhard Carlsson

(SD)

Heléne Svensson

(S)

Roland Wanner

(MP)

Britt-Marie Aronsson

(KD)

Mandatfördelning 2019-2022

Falköpings kommun styrs av en majoritet bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Tillsammans har de 26 mandat av kommunfullmäktiges totalt 51 mandat.

 • Socialdemokraterna (S), 16 mandat
 • Sverigedemokraterna (S), 9 mandat
 • Moderata Samlingspartiet (M), 8 mandat
 • Centerpartiet (C), 7 mandat
 • Kristdemokraterna (KD), 5 mandat
 • Liberalerna (L), 2 mandat
 • Miljöpartiet (MP), 1 mandat
 • Vänsterpartiet (V), 3 mandat

Sammanträdesdagar

Sammanträdesdagar 2021

 • Måndag 25 januari, klockan 18.30. Inställt.
 • Måndag 22 februari, klockan 18.30
 • Måndag 29 mars, klockan 18:30
 • Måndag 26 april, klockan 17.00
 • Måndag 31 maj, klockan 18.30
 • Måndag 28 juni, klockan 18.30
 • Måndag 30 augusti, klockan 18.30
 • Måndag 27 september, klockan 18.30
 • Måndag 25 oktober, klockan 9.00
 • Måndag 29 november, klockan 17.00