Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans och består av 51 ledamöter. Kommunfullmäktige beslutar i viktiga, principiella frågor för kommunen. De fastställer kommunens mål, beslutar om budget och tillsätter personer i kommunstyrelsen och kommunens nämnder.

Ledamöter och ersättare

Kommunfullmäktiges 51 ledamöter och 30 ersättare är valda för mandatperioden 15 oktober 2018–14 oktober 2022.

Presidium

Patrik Björck

Patrik Björck (S)
Ordförande

Bild saknas

Michael Kristiansson (KD)
1:e vice ordförande

Anders Winlöf

Anders Winlöf (M)
2:e vice ordförande

Kungörelser, kallelser med föredragningslista och handlingar

Protokoll

Valberedning

Kommunfullmäktiges valberedning förbereder val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, nämnder med mera.

Ledamöter och ersättare i valberedningen är valda från och med den 30 oktober 2018 till de nyvalda kommunfullmäktiges första sammanträde nästa period.

Ledamöter i valberedningen

Ledamöter

Parti

Ulf Eriksson

(C)

Tomas Jonsson

(KD)

Pema Malmgren

(M)

Corry Thuresson

(S)

Marita Ljus

(SD)

Marie Post

(S)

Inga-Lill Bergsten

(S)

Lennart Falegård

(L)

Hillevi Wallgren

(C)

Jonas Larsson

(SD)

Niclas Hillestrand

(S)

Inger Lilja

(V)

Ulla-Britt Merkell

(KD)

Ersättare i valberedningen

Ersättare

Parti

Agne Arnesson

(C)

Daniel Sigfridsson

(KD)

Lena Sjödahl

(M)

Bengt Lundkvist

(S)

Jens Larsson

(SD)

Anna-Bella Nordh Fahlqvist

(S)

Kovan Akrawi

(S)

Johan Eriksson

(M)

Ann-Britt Larsson

(C)

Gerhard Carlsson

(SD)

Heléne Svensson

(S)

Roland Wanner

(MP)

Britt-Marie Aronsson

(KD)

Protokoll

Mandatfördelning 2019-2022

Falköpings kommun styrs av en majoritet bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Tillsammans har de 26 mandat av kommunfullmäktiges totalt 51 mandat.

 • Socialdemokraterna (S), 16 mandat
 • Sverigedemokraterna (S), 9 mandat
 • Moderata Samlingspartiet (M), 8 mandat
 • Centerpartiet (C), 7 mandat
 • Kristdemokraterna (KD), 5 mandat
 • Liberalerna (L), 2 mandat
 • Miljöpartiet (MP), 1 mandat
 • Vänsterpartiet (V), 3 mandat

Sammanträdesdagar

Sammanträdesdagar 2022

 • Måndag 31 januari, klockan 18.30. Inställt
 • Måndag 28 februari, klockan 18.30
 • Måndag 28 mars, klockan 18:30
 • Måndag 25 april, klockan 17.00
 • Måndag 30 maj, klockan 18.30
 • Måndag 27 juni, klockan 18.30
 • Måndag 29 augusti, klockan 18.30
 • Måndag 26 september, klockan 18.30
 • Måndag 31 oktober, klockan 18:30
 • Måndag 28 november, klockan 09.00
 • Måndag 12 december, klockan 17:00