Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans och består av 51 ledamöter. Kommunfullmäktige beslutar i viktiga, principiella frågor för kommunen. De fastställer kommunens mål, beslutar om budget och tillsätter personer i kommunstyrelsen och kommunens nämnder.

Ledamöter och ersättare

Kommunfullmäktiges 51 ledamöter och 30 ersättare är valda för mandatperioden 15 oktober 2022–14 oktober 2026.

Presidium

Bild saknas

Dan Hovskär (KD)
Ordförande

Bild saknas

Anders Winlöf (M)
1:e vice ordförande

Bild saknas

Henrik Brolin (S)
2:e vice ordförande

Kungörelser, kallelser med föredragningslista och handlingar

Protokoll

Kommunfullmäktiges beredning för framtidens äldreomsorg

Beredningens uppdrag innebär att utreda och lämna förslag på en
ändamålsenlig framtida äldreomsorg i Falköpings kommun där hänsyn tas
till omvärldsförändringar, förändrade krav och utmaningar som kommunen
står inför.

Ledamöter i beredningen

Ledamöter

E-post

Adam Johansson (M), ordförande

adam.johansson@falkoping.se

Dag Högrell (L)

dag.hogrell@falkoping.se

Ingvor Bergman (S), vice ordförande

ingvor.bergman@falkoping.se

Roland Wanner (MP)

roland.wanner@falkoping.se

Susanne Carlsson (SD)

susanne.carlsson@falkoping.se

Karola Svensson (C)

karola.svensson@falkoping.se

Ulrika Davidsson (KD)

ulrika.davidsson@falkoping.se

Iowan Hedendahl (V)

iowan.hedendahl@falkoping.se

Ersättare i beredningen

Ersättare

E-post

Pema Malmgren (M)

pema.malmgren@falkoping.se

Lennart Falegård (L)

lennart.falegard@falkoping.se

Maria Henriksson (S)

maria.henriksson@falkoping.se

Sofia Hendén Larsson (MP)

sofia.larsson@falkoping.se

Marita Ljus (SD)

marita.ljus@falkoping.se

Anna Nyberg (C)

anna.nyberg@falkoping.se

Sam Jubrant (KD)

sam.jubrant@falkoping.se

Tove Blomberg (V)

tove.blomberg@falkoping.se

Protokoll

Valberedning

Kommunfullmäktiges valberedning förbereder val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, nämnder med mera.

Ledamöter och ersättare i valberedningen är valda från och med den 15 oktober 2022 till de nyvalda kommunfullmäktiges första sammanträde nästa period.

Ledamöter i valberedningen

Ledamöter

Parti

Pema Malmgren, ordförande

(M)

Annica Carp, 1:e vice ordförande

(L)

Marie Post, 2:e vice ordförande

(S)

Christopher Münch

(SD)

Ulf Eriksson

(C)

Britt-Marie Aronsson

(KD)

Tove Blomberg

(V)

Roland Wanner

(MP)

Ersättare i valberedningen

Ersättare

Parti

Johan Eriksson

(M)

Lennart Falegård

(L)

Niclas Hillestrand

(S)

Jonas Larsson

(SD)

Ann-Britt Larsson

(C)

Conny Persson

(KD)

Emil Estébanez

(V)

Mattias Lindgren

(MP)

Protokoll

Mandatfördelning 2022-2026

Falköpings kommun styrs under mandatperioden av en koalition bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Tillsammans har de 25 mandat av kommunfullmäktiges totalt 51 mandat och har alltså inte egen majoritet i kommunfullmäktige.

 • Socialdemokraterna (S), 16 mandat
 • Sverigedemokraterna (SD), 10 mandat
 • Moderata Samlingspartiet (M), 11 mandat
 • Centerpartiet (C), 5 mandat
 • Kristdemokraterna (KD), 4 mandat
 • Liberalerna (L), 1 mandat
 • Miljöpartiet (MP), 1 mandat
 • Vänsterpartiet (V), 3 mandat

Sammanträdesdagar

Sammanträdesdagar 2024

 • Måndag 29 januari, klockan 18.30
 • Måndag 25 mars, klockan 18.30
 • Måndag 29 april, klockan 17.00
 • Måndag 27 maj, klockan 18.30
 • Måndag 24 juni, klockan 18.30
 • Måndag 26 augusti, klockan 18.30
 • Måndag 30 september, klockan 18.30
 • Måndag 28 oktober, klockan 9.00
 • Måndag 2 december, klockan 17.00