Allmän information om äldre- och demensboenden

Övergripande målsättning

Vår målsättning är att möjliggöra delaktighet, meningsfullhet och trygghet för dig som äldre och dina anhöriga. Detta vill vi uppnå genom att upprätta en individuell genomförandeplan och utse en särskild kontaktperson för dig.

Det är viktigt att du får bestämma själv hur du vill ha ditt stöd och din hjälp och att du känner att vi respekterar din integritet.

Värdighetsgarantier

I Falköping har vi värdighetsgarantier inom äldreomsorgen för att göra det tydligt vad du kan förvänta dig i kontakten med oss. Läs mer om våra värdighetsgarantier.

Personal

Till din hjälp finns omvårdnadspersonal under dygnets alla timmar. På dagtid finns alltid en sjuksköterska på plats. På kvällar, nätter och helger finns sjuksköterska tillgänglig. Du har också tillgång till läkare som regelbundet kommer till ditt boende vid behov.

Om du behöver ytterligare hjälp och stöd finns dessutom fysioterapeut och arbetsterapeut till hands. Hjälpmedel som du lånar av oss är kostnadsfria.

Måltider

Varje dag serveras frukost, lunch och middag. Utöver dessa måltider serveras också mellanmål och fika. Vid högtider serveras traditionsenlig mat.

Aktiviteter

Du kan delta i aktiviteter som boendet anordnar. Aktiviteterna kan variera mellan boenden och de utformas utifrån individuella önskemål och behov. Du väljer själv om, och när, du vill vara med.

Hälso- och sjukvård

Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för alla som bor på äldreboende. Det betyder att du har en patientansvarig sjuksköterska samt vid behov hjälp av arbetsterapeut och sjukgymnast för till exempel utprovning av hjälpmedel och träning.

En läkare från vårdcentral kommer regelbundet till boendet. Önskar du tillhöra annan vårdcentral än den som ansvarar för boendet får läkarbesök ske på egen hand.

Tystnadsplikt

Alla som arbetar inom äldreomsorgen har tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att vi inte får berätta för någon annan om sådant som rör dig och ditt privatliv.

Pargaranti

Pargaranti innebär att du och din make eller maka, sambo eller registrerade partner får möjlighet att bo tillsammans trots att endast en av er har beviljats särskilt boende.

Internet

Om du vill ha tillgång till internet i ditt boende får du eller dina anhöriga ordna det. 

Försäkring

Äldreboendets lokaler och lösöre i gemensamma utrymmen är försäkrade genom Falköpings kommun. I den egna bostaden försäkrar du lämpligast lösöret genom en hemförsäkring.