Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden ansvarar för vuxnas lärande i olika former. Alla vuxna inom kommunen ska ges möjlighet att höja sin kunskapsnivå och sin kompetens för att främja personlig utveckling och anställningsbarhet samt öka möjligheterna till självförsörjning. Uppdraget är också att bidra till kompetensförsörjning i näringsliv och samhälle.

Ledamöter och ersättare

Bild saknas

Göran Gynnemo (KD)
Ordförande

Niclas Hillestrand (S)

Niclas Hillestrand (S)
2:e vice ordförande

Kallelser med föredragningslista och handlingar

Protokoll

Sammanträdesdagar

Nämnd 2024 (klockan 8.30)

 • 24 januari
 • 6 mars
 • 24 april (inställt)
 • 22 maj (klockan 8.30-16.30)
 • 19 juni
 • 21 augusti
 • 25 september
 • 23 oktober (klockan 8.30-16.30)
 • 18 december

Arbetsutskott 2024 (klockan 8.30)

 • 10 januari
 • 14 februari
 • 10 april (inställt)
 • 15 maj
 • 5 juni
 • 11 september
 • 9 oktober
 • 4 december