Valnämnden

I varje kommun ska det finnas en valnämnd som är lokal valmyndighet. Den lokala valmyndigheten ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige, val till europarlamentet, samt folkomröstningar som riksdagen beslutar ska genomföras.

Valnämnden ser bland annat till att det finns lokaler att rösta i, anställer röstmottagare och ansvarar för den första, preliminära räkningen av rösterna i vallokalerna på valnatten.

Ledamöter och ersättare

Lisbeth Ek (S)

Lisbeth Ek (S)
Ordförande

Anders Winlöf (M)

Anders Winlöf (M)
vice ordförande

Kallelser med föredragningslista

Protokoll