Barn- och utbildningsnämnden

Ansvarar för förskolor och fritidshem, pedagogisk omsorg, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola. Dessutom det kommunala uppföljningsansvaret och den kommunala kulturskolan.

Ledamöter och ersättare

Ledamöter och ersättare är valda för mandatperioden 1 januari 2019–31 december 2022.

Bild saknas

Sofia Thuvesson (C)
Ordförande

Bild saknas

Lena Sjödahl (M)
1:e vice ordförande

Freddy Neüman (S)

Fredy Neüman (S)
2:e vice ordförande

Kallelser med föredragningslista och handlingar

Protokoll

Sammanträdesdagar

Nämnd 2024 (klockan 8.15)

 • 23 januari
 • 20 februari
 • 12 mars
 • 23 april
 • 21 maj (heldag)
 • 18 juni
 • 27 augusti
 • 24 september
 • 22 oktober (heldag)
 • 19 november
 • 17 december

Arbetsutskott 2024 (klockan 8.15)

 • 9 januari
 • 6 februari
 • 5 mars
 • 9 april
 • 7 maj
 • 4 juni
 • 13 augusti
 • 10 september
 • 8 oktober
 • 5 november
 • 3 december