Barn- och utbildningsnämnden

Ansvarar för förskolor och fritidshem, skolbarnomsorg, grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Dessutom det kommunala uppföljningsansvaret och den kommunala kulturskolan.

Ledamöter och ersättare

Ledamöter och ersättare är valda för mandatperioden 1 januari 2019–31 december 2022.

Eva Dahlgren (C)

Eva Dahlgren (C)
Ordförande

Angela Joelsson (KD)

Angela Joelsson (KD)
1:e vice ordförande

Freddy Neüman (S)

Fredy Neüman (S)
2:e vice ordförande

Kallelser med föredragningslista och handlingar

Protokoll

Sammanträdesdagar

Nämnd 2022 (klockan 8.15)

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 22 mars
 • 19 april
 • 24 maj (heldag)
 • 14 juni
 • 13 september
 • 25 oktober (heldag)
 • 22 november
 • 13 december

Arbetsutskott 2022 (klockan 8.15)

 • 11 januari
 • 8 februari
 • 8 mars
 • 5 april
 • 10 maj
 • 31 maj
 • 23 augusti
 • 11 oktober
 • 8 november
 • 6 december

Nämnd 2023 (klockan 8.15)

 • 24 januari
 • 21 februari
 • 21 mars
 • 25 april
 • 23 maj (heldag)
 • 20 juni
 • 29 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober (heldag)
 • 21 november
 • 19 december

Arbetsutskott 2023 (klockan 8.15)

 • 10 januari (presidiemöte)
 • 7 februari
 • 7 mars
 • 11 april
 • 9 maj
 • 7 juni (obs! onsdag)
 • 15 augusti
 • 12 september
 • 10 oktober
 • 7 november
 • 5 december