Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden har som övergripande mål att verka för en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö.

Ansvarsområde

Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet enligt plan- och bygglagen (PBL, 2010:900) med undantag för den översiktliga planeringen.

Byggnadsnämnden ansvarar genom stadsbyggnadsavdelningen för myndighetsutövning i samband med detaljplanering och handläggning av lovärenden. Byggnadsnämnden ansvarar via stadsbyggnadsavdelningen också för områdesbestämmelser, strandskyddsdispenser, tillsyn, kartframställning samt namnsättning av kvarter, gator, parker och annan offentliga platser.

Byggnadsnämnden verkar för en god byggnadskultur, en god bebyggd miljö samt en stads- och landskapsbild som ska vara estetiskt tilltalande.

Ledamöter och ersättare

Bild saknas

SAM Jubrant (KD)
Ordförande

Bild saknas

Joel Linnarsson (M)
1:e vice ordförande

Bild saknas

Corry Thuresson (S)
2:e vice ordförande

Kallelser med föredragningslista

Protokoll

Sammanträdesdagar

Nämnd 2023 (klockan 13:15)

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 22 mars
 • 19 april
 • 24 maj
 • 21 juni
 • 23 augusti
 • 20 september
 • 25 oktober
 • 22 november
 • 20 december

Arbetsutskott 2023 (klockan 13:15)

 • 8 februari
 • 8 mars
 • 5 april
 • 3 maj
 • 7 Juni
 • 9 augusti
 • 6 september
 • 11 oktober
 • 8 november
 • 6 december