Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Falköping, Götene, Skara och Tidaholms kommuner

Nämnden ansvarar för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. I ansvaret ingår sotning och brandskyddskontroll. Nämnden har dessutom ansvaret för kommunens tekniska verkstad. Verksamhetsansvaret redovisas i särskilda handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande räddningstjänst.

Ledamöter och ersättare

Dan Hovskär (KD)

Dan Hovskär (KD)
Ordförande

Glenn Frost (M)

Glenn Frost (M)
1:e vice ordförande

Helena Qvick (S)

Helena Qvick (S)
2:e vice ordförande

bild på monica

Monica Holm (L)
3:e vice ordförande

Kallelser med föredragningslista och handlingar

Protokoll

Sammanträdesdagar

Nämnd 2021 (klockan 13.00)

  • 4 mars
  • 20 maj
  • 23 september
  • 2 december