Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Falköping, Götene, Skara och Tidaholms kommuner

Nämnden ansvarar för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. I ansvaret ingår sotning och brandskyddskontroll. Nämnden har dessutom ansvaret för kommunens tekniska verkstad. Verksamhetsansvaret redovisas i särskilda handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande räddningstjänst.

Ledamöter och ersättare

Bild saknas

Maria Bruckshaw (KD)
Ordförande

Bild saknas

Anders Månsson (GF)
1:e vice ordförande

Bild saknas

Camilla Skog (S)
2:e vice ordförande

Bild saknas

Ulf Alteg (M)
3:e vice ordförande

Kallelser med föredragningslista och handlingar

Protokoll

Sammanträdesdagar

Nämnd 2024 (klockan 13.00)

 • 7 mars, brandstationen Tidaholm
 • 23 maj, brandstationen Skara
 • 27 juni, brandstationen Götene
 • 26 september, brandstationen Falköping
 • 31 oktober, brandstationen Tidaholm
 • 5 december, brandstationen Skara

Sammanträde SMS Presidie 2024 (klockan 08.30 brandstationen Falköping)

 • 22 februari
 • 13 maj
 • 13 juni
 • 12 september
 • 17 oktober
 • 21 november