Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Falköping, Götene, Skara och Tidaholms kommuner

Nämnden ansvarar för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. I ansvaret ingår sotning och brandskyddskontroll. Nämnden har dessutom ansvaret för kommunens tekniska verkstad. Verksamhetsansvaret redovisas i särskilda handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande räddningstjänst.

Ledamöter och ersättare

Bild saknas

Maria Bruckshaw (KD)
Ordförande

Bild saknas

Anders Månsson (GF)
1:e vice ordförande

Bild saknas

Camilla Skog (S)
2:e vice ordförande

Bild saknas

Ulf Alteg (M)
3:e vice ordförande

Kallelser med föredragningslista och handlingar

Protokoll

Sammanträdesdagar

Nämnd 2023 (klockan 13.00)

  • 2 mars, brandstationen Tidaholm
  • 25 maj, brandstationen Skara
  • 21 september, brandstationen Götene
  • 7 december, brandstationen Falköping

Sammanträde SMS Presidie 2023 (klockan 08.30 brandstationen Falköping)

  • 16 februari
  • 11 maj
  • 7 september
  • 23 november