Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Falköping, Götene, Skara och Tidaholms kommuner

Nämnden ansvarar för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. I ansvaret ingår sotning och brandskyddskontroll. Nämnden har dessutom ansvaret för kommunens tekniska verkstad. Verksamhetsansvaret redovisas i särskilda handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande räddningstjänst.

Ledamöter och ersättare

Dan Hovskär (KD)

Dan Hovskär (KD)
Ordförande

Bild saknas

1:e vice ordförande

Glenn Frost (M)

Glenn Frost (M)
2:e vice ordförande

Helena Qvick (S)

Helena Qvick (S)
3:e vice ordförande

Kallelser med föredragningslista och handlingar

Protokoll

Sammanträdesdagar

Nämnd (klockan 13.30)

  • 23 januari (klockan 14.30, Falköpings brandstation)
  • 20 februari (Tidaholms brandstation)
  • 28 maj (Falköpings brandstation)
  • 1 oktober (Skara Stadshus)
  • 3 december (Götene brandstation)