Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Falköping, Götene, Skara och Tidaholms kommuner

Nämnden ansvarar för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. I ansvaret ingår sotning och brandskyddskontroll. Nämnden har dessutom ansvaret för kommunens tekniska verkstad. Verksamhetsansvaret redovisas i särskilda handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande räddningstjänst.

Ledamöter och ersättare

Dan Hovskär (KD)

Dan Hovskär (KD)
Ordförande

Othmar Fiala

Othmar Fiala (S)
1:e vice ordförande

bild på monica

Monica Holm (L)
2:e vice ordförande

Glenn Frost (M)

Glenn Frost (M)
3:e vice ordförande

Kallelser med föredragningslista och handlingar

Protokoll

Sammanträdesdagar

Nämnd 2022 (klockan 13.00)

  • 3 mars
  • 19 maj
  • 22 september
  • 29 november