Överförmyndaren

Falköpings kommun ingår tillsammans med sex andra kommuner i Skaraborg i organisationen Överförmyndare i samverkan (ÖIS).

Överförmyndare i samverkan tar fram beslutsunderlag till tingsrätten när en god man eller förvaltare ska utses. De utövar också tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare.

För åren 2023-2026 är Erik Kyrkander (V) och Marita Ljus (SD) valda till överförmyndare respektive ersättare för överförmyndare i Falköpings kommun.