Krisledningsnämnden

Nämnden ansvarar för att utföra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid.

Ledamöter och ersättare