Guidning om den kulturhistoriska föremålssamlingen i "gamla Aristo"!