Frivilligt arbete: Gör en insats och skapa mening i din vardag!

Här är chansen för dig att göra något positivt för andra samtidigt som du berikar ditt eget liv. Socialförvaltningen letar efter personer som vill sprida glädje, gemenskap och sätta guldkant på tillvaron för andra människor. Vi välkomnar frivilliga i alla åldrar!

Det finns olika sätt att engagera sig som frivillig. Du kan till exempel engagera dig i äldreboenden eller på träffpunkt Ranten och Centrum. Det kan vara så enkelt som en promenad i vackert väder, ett samtal över en kopp kaffe eller bara att dela skratt med någon. Din insats gör verkligen skillnad!

Ersättning och försäkringsskydd

Som frivillig medhjälpare får du ingen ekonomisk ersättning, men du får chansen att engagera dig i roliga och meningsfulla uppdrag, helt på dina villkor. Du omfattas också av kommunens försäkringsskydd under ditt uppdrag, inklusive resan till och från uppdraget.

Tystnadslöfte

Vi respekterar den personliga integriteten och därför kommer du att behöva skriva under ett tystnadslöfte. Det innebär att du inte får dela med dig av personliga uppgifter om enskilda individer som du får kännedom om under ditt uppdrag. Tystnadslöftet kan endast brytas om den berörda personen ger sitt medgivande och endast i syfte att hjälpa dem att bevaka sina rättigheter eller få tillgång till samhällets service och vård. Ditt tystnadslöfte gäller alltid, både under och efter uppdraget.

Hur blir du frivillig medhjälpare?

Det är enkelt att bli frivillig medhjälpare inom socialförvaltningen! Anmäl ditt intresse till Agera Mera, som samlar och förmedlar uppdrag för frivilliga i Falköping. Vi tar sedan kontakt med dig för att diskutera dina möjligheter och intressen.