Frivilligt arbete

Ta chansen att göra något för andra och samtidigt berika ditt eget liv. Socialförvaltningen söker dig som vill bidra med glädje och gemenskap och sätta guldkant på tillvaron för andra människor. Vi söker frivilliga i alla åldrar!

Det finns olika uppdrag för frivilliga. Du kan engagera dig i besöksverksamheten, träffpunkterna, InformationsCentrum eller äldreomsorgens fritidsverksamhet.

Vill du göra en insats?

Att vara frivillig medhjälpare innebär att din vardag får struktur och mening. Det kan vara så enkelt som en promenad i vackert väder, ett samtal över en kopp kaffe eller bara ha någon att skratta tillsammans med. Din insats behövs!

Ersättning, försäkringsskydd och tystnadslöfte

Som frivillig medhjälpare får du ingen ersättning, men som uppskattning bjuds du på en stor trevlig fest en gång om året. Du omfattas av kommunens försäkringsskydd under ditt uppdrag. Den gäller även på vägen till och från uppdraget.

Du har inte tystnadsplikt men däremot ett moraliskt tystnadslöfte. Det innebär att du aldrig ska föra vidare vad du hört i förtroende. Du får heller inte avslöja något om personens hemmiljö eller levnadsförhållanden.