Fritidsverksamhet för äldre

Alla människor behöver en meningsfull tillvaro och social gemenskap med andra. Vi på äldreomsorgens fritidsverksamhet vill skapa meningsfulla och hälsofrämjande aktiviteter där dina intressen och erfarenheter tas tillvara. Varmt välkommen!

Vem kan delta?

Vi vänder oss till personer med behov av social gemenskap, främst dig som har anknytning till hemtjänst eller har behov av anhörigstöd.

Exempel på aktiviteter

  • Trivselträffar med olika tema
  • Kulturevenemang
  • Fester
  • Sittgymnastik
  • Resor och utflykter

Träffa oss här!   

Falköping

Träffpunkt Centrum
Träffpunkt Ranten
Bergsliden 7
Warenbergsgatan 5

Övriga tätorter

Floby
Kinnarp
Stenstorp
Vartofta
Åsarp

För mer information, ta kontakt med äldreomsorgens fritidsverksamhet.