Nyhetsarkiv


  • Väsmestorp – nytt kommunalt naturreservat i Floby

    Vid kommunfullmäktige 28 juni bildades det kommunala naturreservatet Väsmestorp. Reservatsområdet består av ett mäktigt stenmurslandskap med betesmarker, ekhagar och sumpskogar. Arealen på området upp...

  • 36 barn deltog i sommarens Läsgläjdeprojekt

    Under tre sommarveckor har 36 barn i åldrarna 7 – 9 år deltagit i Läsglädjeprojektet. Projektet som är för att skapa förutsättningar för barnen i de yngre åren att under sommarmånaderna stärka läsning...