Nyhetsarkiv Jobb & företagande


  • Kostnadsfri rådgivning till dig som vill bli en cykelvänlig arbetsplats

    Cykelvänligast är en plattform för stöd, rådgivning och inspiration till arbetsplatser som vill göra det lätt för sina medarbetare att cykla till, från och i jobbet.

  • FöretagsAkuten återaktiveras

    Vinterns inflation, ränteutveckling och världsläget kan göra vem som helst oroad. Såväl kommunens näringslivsavdelning som NyföretagarCentrum har den senaste tiden fått en del frågor från enskilda när...

  • Elkostnadsstöd till företag

    Regeringen har skickat ut två förslag om elprisstöd på remiss, dels särskilt stöd till elintensiva företag och stöd till övriga företag, föreningar och organisationer. Efter remisstidens utgång med ev...