Nyhetsarkiv


 • Fortsätt cykla!

  Falköpings kommun genomför just nu flera olika projekt för att uppmuntra ökat cyklande i kommunen. Flera av cykelsatsningarna sker i samarbete med Hållbart resande väst , som är en samlande kraft för h...

 • Budget för 2021 med fokus på omställning

  Årets budgetarbete har präglats av en viss osäkerhet om hur coronapandemin kan påverka kommunens ekonomi för nästa år. Men också av en stor beslutsamhet att fortsätta och förstärka den omställning som...

 • Nu kan du få familjerådgivning via telefon

  Från och med den 30 september kan du kontakta familjerådgivningen på onsdagar för rådgivning via telefon klockan 13-14. Hos familjerådgivningen erbjuds par, familjer och ensamstående möjlighet att sam...

 • Vad tycker de äldre om äldreomsorgen i Falköping?

  Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att årligen ta reda på vad de äldre tycker om äldreomsorgen. Enkäten skickas ut till alla över 65 år som har hemtjänst eller bor på särskilt boende.

 • Strålande resultat för Falköping i årets ranking av företagsklimatet

  Svenskt Näringsliv gör årligen en mätning av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner, en mätning som gjorts varje år sedan 2001. Svenskt Näringsliv publicerar idag 23 september sin ranking över föret...

 • Nya råvaror testas för biogas

  Ett intensivt arbete pågår just nu i biogasanläggningen vid Hulesjön. Flera nya råvaror testas som ska ersätta det matavfall som inte längre levereras från Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS). Och ...

 • Ökad efterfrågan och tydliga spelregler gynnar biogasen i Falköping

  En ny statlig utredning om biogasmarknaden föreslår en kraftfull och långsiktig satsning för att stödja produk­tionen och använd­ningen av biogas i Sverige. Biogas­experten Lars Sjösvärd anser att bio...

 • RISE och Spaningen skriver om Coronapandemin och skolans digitalisering

  Vilka konsekvenser kan coronapandemin och årets erfarenheter komma att få på längre sikt när det gäller skolans fortsatta digitala utveckling? Representanter för tre skolhuvudmän – Falköpings, Lidingö...

 • Pris till Alphems arboretum

  Föreningen Alphems arboretum har utsetts till en värdig mottagare av Falköpings kommuns pris för hållbar utveckling 2019. På plats i Floby hyllades föreningen i förra veckan för sitt hållbara arbete o...

 • Håll avstånd

  Kommunen har tagit fram en affisch om att hålla avstånd nu i Coronatid. Ni turistföretag i Falköping får gärna använda den på er anläggning om ni vill!

 • Nytt utseende på falkoping.se

  Enkel och användarvänlig är nyckelorden för nya www.falkoping.se. Till en början kanske det är svårt att känna igen sig för dig som är flitig besökare, men det nya utseendet och innehållsstrukturen ko...