Falköpings kommuns hemtjänst

Falköpings kommuns hemtjänst har lång erfarenhet av vård- och omsorgsarbete i hemmet. Vi erbjuder dig hjälp utifrån
biståndsbeslut där vår målsättning är att du ska känna dig nöjd, trygg och delaktig i hur hjälpen utförs. Hos oss möter du personal med lång erfarenhet, stort engagemang och ansvar där du som brukare är i fokus.

Personal

Vi värdesätter att kunna lära känna dig och det som är viktigt för dig. I vår hemtjänst möter du både undersköterskor och vårdbiträden med bred kompetens och fokus på att du ska känna dig trygg och nöjd med hur vi utför just din hjälp. All personal som arbetar hos oss har fotolegitimation och den kan du alltid begära att få se. All personal som arbetar inom äldreomsorgen har tystnadsplikt. Det betyder att vi inte får berätta för någon annan om sådant som rör dig och ditt privatliv.

Samverkan och planering

Vårt mål är att bedriva hemtjänst som är individuellt anpassad för dig. Planeringen
av din hemtjänst görs alltid tillsammans med dig och du ges möjlighet att påverka hur din hemtjänst ska utföras. Inom 14 dagar utses en kontaktperson från din hemtjänstgrupp som ansvarar för att tillsammans med dig upprätta en genomförandeplan som beskriver hur just du önskar få dina insatser utförda. Om du önskar kan även dina anhöriga/närstående delta i denna planering. Du kan alltid vända dig till din kontaktperson vid funderingar, synpunkter eller önskemål gällande din hemtjänst.

Kvalitet

Sedan lång tid tillbaka genomförs brukarundersökningar. Resultaten är genomgående goda, med högt betyg i bemötande och omvårdnad. Vi tar gärna emot dina synpunkter som hjälper oss att förbättra och utveckla vår verksamhet.