Falköpings kommuns hemtjänst

Falköpings kommuns hemtjänst har lång erfarenhet av vård och omsorgsarbete i hemmet. Vi utför hemtjänst och hemsjukvård med hög kvalitet, ett gott bemötande och respekt för din integritet.

Personal

Vi värdesätter att kunna lära känna dig och det som är viktigt för dig. I vår hemtjänst möter du både undersköterskor och vårdbiträden med bred kompetens och fokus på att du ska känna dig trygg och nöjd med hur vi utför just din hjälp. All personal som arbetar hos oss har fotolegitimation vilket du som brukare alltid kan begära att få se. All personal som arbetar inom äldreomsorgen har tystnadsplikt. Det betyder att vi inte får berätta för någon annan om sådant som rör dig och ditt privatliv.

Samverkan och planering

Vårt samarbete med andra aktörer så som biståndshandläggare, anhörigsamordnare, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast är väl inarbetat.

Utvecklingsarbete och övrigt

Sedan lång tid tillbaka genomförs brukarundersökningar. Resultaten är genomgående goda, med högt betyg i bemötande och god omvårdnad. Vi tar gärna emot dina synpunkter som hjälper oss att förbättra och utveckla vår verksamhet.