Falköpings kommuns hemtjänst

Falköpings kommuns hemtjänst har lång erfarenhet av vård och omsorgsarbete i hemmet. Vi utför hemtjänst och hemsjukvård med hög kvalitet, ett gott bemötande och respekt för din integritet.

Personal

När vi kommer till dig möter du en engagerad och ansvarstagande personal med lång erfarenhet och hög kompetens. Minst 95 procent av personalen har omvårdnadsutbildning. All personal deltar kontinuerligt i fortbildning.

Det är viktigt att du känner dig trygg med oss. Därför meddelar vi i förväg om någon annan än ordinarie personal kommer. All personal har legitimation.

Samverkan och planering

Vårt samarbete med andra aktörer så som biståndshandläggare, anhörigsamordnare, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast är väl inarbetat.

Utvecklingsarbete och övrigt

Sedan lång tid tillbaka genomförs brukarundersökningar. Resultaten är genomgående goda, med högt betyg i bemötande och god omvårdnad. Vi tar gärna emot dina synpunkter som hjälper oss att förbättra och utveckla vår verksamhet.