Trygg hemgång

Trygg hemgång är en biståndsbedömd och avgiftsfri insats som innebär en möjlighet för dig att komma hem direkt från en sjukhusvistelse eller bo kvar i ditt hem vid ett ökat vårdbehov.

Vad är Trygg hemgång?

Med Trygg hemgång kan du få hjälp och stöd av ett Trygg hemgångsteam under den första tiden hemma efter en sjukhusvistelse. Syftet med Trygg hemgång är att du ska kunna återgå till din normala vardag eller bli så självständig som möjligt efter en sjukhusvistelse.

Trygg hemgångsteamet bokar en tid med dig för att möta upp när du kommer hem och därifrån planerar ni tillsammans vilka insatser du behöver. Teamet består av undersköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska.

Du kan få beslut om Trygg hemgång under högst två veckor. Inom två veckor gör Trygg hemgångteamet en uppföljning där de säkerställer ditt behov av eventuella fortsatta insatser. Om du behöver fortsatt stöd tar den hemtjänstutförare du har valt vid.

Så ansöker du

Trygg hemgång är en bistånds­bedömd insats. Du ansöker om insatsen via din biståndshandläggare på kommunen. Det kostar ingenting att få insatsen.

Vill du veta mer?

Om du har frågor om Trygg hemgång, kontakta biståndshandläggare.