Ansöka om hemtjänst

Du som är äldre och behöver hjälp och stöd i hemmet kan ansöka om hemtjänst. Syftet med hemtjänst är att underlätta vardagen för den som är sjuk eller har ett funktionshinder, stärka de egna resurserna och i många fall göra det möjligt att bo kvar i hemmet.

Hur ansöker du om hemtjänst?

För att ansöka om hemtjänst tar du kontakt med handläggare på biståndsenheten. Du når dem via kommunens reception.

När din ansökan har kommit in görs en individuell bedömning. Inom två veckor får du ett beslut där det står om du kommer att få hemtjänst eller inte.

Vad kan du få hjälp med?

  • Personlig omvårdnad, till exempel hjälp att tvätta sig, duscha, äta, klä på sig.
  • Serviceinsatser, till exempel hjälp med att handla, städa och tvätta.
  • Matdistribution, det innebär att hemtjänsten kommer hem till dig med färdiglagad mat.
  • Trygghetslarm, det innebär att du har möjlighet att påkalla hjälp dygnet runt.

Val av utförare

Om du beviljas hemtjänst kommer du att få välja vem du vill ska utföra hemtjänsten. Du kan när som helst byta hemtjänstutförare.

Läs mer om hemtjänstvalet

Läs mer om vilka hemtjänstutförare du kan välja mellan

Avgifter för hemtjänst

Avgiften räknas ut efter hur stor din inkomst är och efter hur mycket hjälp du har.

Läs mer om avgifter

Om du inte är nöjd med beslutet

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga. I överklagan fyller du i vilket beslut det gäller, varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha.

Läs mer om hur du går tillväga för att överklaga.