Allegio Omsorg AB

Allegio grundades 2015, är medarbetarägt och finns idag på flera platser i landet. Våra medarbetare sätter varje individs livskvalitet och trygghet i fokus. Vi har lång erfarenhet av att möta människor med olika behov och förutsättningar.

Personal

Vi har utbildade undersköterskor som utför personlig omvårdnad och delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Vi har också särskild städpersonal som utför alla serviceinsatser.

Vi satsar mycket på kompetens och målet är att verksamheten ska bli diplomerad i personcentrerad omsorg och demens.

Samverkan och planering

Alla blir erbjudna en fast omsorgskontakt. Denna person är din förlängda arm och ska hjälpa dig med samverkan, skriva genomförandeplan och hålla kontakt med närstående (om du samtycker till detta).

Kvalitet

För oss är kvalitet i hemtjänsten färskvara, därför följer vi ständigt upp dina insatser och är intresserade av hur du upplever vår hemtjänst. Finns det synpunkter ska du alltid kontakta oss - du kan ringa, fylla i en pappersblankett eller rapportera på vår hemsida.

Sker en händelse som avviker dokumenteras detta och rapporteras till kvalitetsgruppen. Här sammanställs händelser för att åtgärda och dra lärdom - allt för att inte fel ska upprepas.