Val av hemtjänst

Du som är beviljad hemtjänst kan välja vem du vill ska utföra din hemtjänst, antingen privat utförare eller kommunens hemtjänst. Du kan däremot inte välja vilken person som ska utföra insatsen.

Vilka utförare kan du välja?

Antalet utförare kan variera beroende på vilka som är verksamma i kommunen. För att du ska kunna välja andra utförare än kommunen måste det finnas privata utförare som blivit godkända av kommunen att utföra hemtjänst åt dig.

Måste du välja utförare?

Nej, det är frivilligt att välja. Det finns ett så kallat ickevalsalternativ. Du kan avstå från att välja och då kommer kommunens hemtjänstpersonal att utföra de beviljade insatserna hos dig.

Finns det krav för att bli godkänd utförare?

För att bli godkänd måste utföraren följa gällande lagstiftning och leva upp till de kvalitetskrav som politikerna i socialnämnden beslutat.

Socialnämnden upprättar ett avtal med godkänd privat utförare. Det innebär att socialnämnden har insyn i utförarens verksamhet för att garantera en god kvalitet.

All hemtjänstpersonal oavsett utförare har tystnadsplikt och ska kunna legitimera sig.

Hur väljer du utförare?

Om du har hemtjänst idag kan du behålla den utförare du har eller välja en annan.

Du som beviljats hemtjänst för första gången väljer utförare när du har kontakt med biståndshandläggaren.

Information om vilka utförare som finns att välja mellan får du av kommunens biståndshandläggare som ger dig informationsmaterial och en blankett där du gör ditt val eller gå in på länken "Blanketter" nedan.

Valet av utförare ska du göra själv. Handläggaren kan ge dig information inför ditt val, men får inte välja eller rekommendera en utförare. Anhörig, närstående, god man eller annan företrädare kan hjälpa dig att välja.

Kan du byta utförare?

Ja, du kan när som helst välja att byta utförare. Kontakta kommunens biståndshandläggare och ansök om byte. Du behöver inte ge någon motivering. Bytet sker snarast möjligt inom 14 dagar.

Vilka hemtjänstinsatser omfattar eget val av utförare?

Inom hemtjänsten utförs olika typer av insatser. Det kan handla om serviceinsatser eller insatser för hjälp med den personliga omvårdnaden. Det kan även förekomma att kommunens legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal, till exempel sjuksköterskor, delegerar/överlåter åt hemtjänstpersonal att utföra vissa hälso- och sjukvårdsinsatser.

Serviceinsatser såsom städning, fönsterputsning, tvätt, inköp och enstaka promenader utförs på vardagar mellan klockan 8-17.

Personlig omvårdnad, inklusive delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter utförs alla veckodagar mellan klockan 7-22.
  
Observera att de privata utförarna som kommunen godkänner och skriver avtal med ska utföra hemtjänst i hela kommunen. Endast nya privata utförare kan under de nio första månaderna välja att utföra hemtjänst i ett mindre geografiskt område.

Det är inte möjligt att ha olika utförare för omvårdnad och service.

Insatser som inte omfattas av eget val av utförare

Följande insatser utförs enbart av kommunen och omfattas inte av eget val av utförare.

  • Hemtjänstinsatser i särskilda boendeformer och serviceboende.
  • Kommunal hälso- och sjukvård och rehabinsatser som utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.
  • Nattinsatser, vanligtvis mellan klockan 22-7.
  • Insatser och hjälp genom trygghetslarm som kommunen beviljat.
  • Hjälp av närstående/anhörig. Så kallad anhöriganställning tillåts inte.

Påverkas avgiften?

Nej, val av utförare påverkar inte hemtjänstavgiften. Avgiften är densamma oavsett utförare. Du får bara en faktura och den kommer från kommunen.

Kan du köpa tilläggstjänster?

Privata utförare kan erbjuda dig tilläggstjänster, det vill säga tjänster utöver de av kommunen biståndsbeviljade och beställda insatserna. Om du vill köpa tilläggstjänster beställer och betalar du för dessa direkt till utförare enligt deras prislista.

Kommunen får inte erbjuda eller utföra tilläggstjänster.

Vill du veta mer om det egna valet?

Har du frågor om hemtjänst och det egna valet kan du vända dig till kommunens biståndshandläggare.