Trygghetslarm

Om du känner dig otrygg i ditt hem kan du ansöka om trygghetslarm. Du kan påkalla hjälp under alla tider på dygnet med larmet som du bär runt halsen eller armen.

Ansökan

Ansökan om trygghetslarm gör du hos biståndshandläggaren på biståndsenheten.

Beslut

Beslut om trygghetslarm fattas av din biståndshandläggare. Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga.

Avgift

Avgift för trygghetslarm betalas enligt fastställd taxa.

Läs mer om avgifter

Kontakt Trygghetslarmet och Nattpatrullen

0515-102 48