Reell kompetens och validering

Information om reell kompetens och validering –
Guldsmed

Vad är en validering?
Reell kompetens är den samlade, faktiska, kompetens som en individ har oberoende av hur, när eller var den har utvecklats. Myndigheten för yrkeshögskolan anser att validering är ett kvalitets- och rättssäkert sätt att kartlägga och bedöma sökandes och studerandes reella kompetens för både tillträde och tillgodoräknande. (www.myh.se)
Validering består av både kompetenskartläggning och kompetensbedömning och att genomföra validering inom YH innebär att man identifierar, värderar, dokumenterar och erkänner reell kompetens.

Varför görs en validering?
Validering görs för att bedöma reell kompetens och är viktigt för att avgöra om en sökande är behörig till utbildningarna, även om de saknar vissa formella meriter (validering för tillträde). Det kan också vara viktigt att ta tillvara reell kompetens för att studerande inte ska behöva läsa sådant de redan vet och kan, vilket därmed kan förkorta tiden på en pågående utbildning (validering för tillgodoräknande).

Reell kompetens för tillträde
En sökande som saknar de formella meriter som efterfrågas kan uppfylla behörighetskraven genom att visa den har motsvarande kunskaper i förhållande till det specifika behörighetskravet. Din reella kompetens kan du ha inhämtat på olika sätt, till exempel i arbetslivet, och du måste beskriva och intyga denna kompetens i din ansökan.
Reell kompetens kan du bara ansöka om, om du saknar något av

  1. de grundläggande eller
  2. de särskilda behörighetskraven för utbildningen, eller
  3. om du saknar båda.

Om du är formellt behörig så kommer din reella kompetens inte att bedömas. Det ger inte extra poäng i urvalet att söka på reell kompetens utan det är ett annat sätt att bli behörig på. För att bli behörig till YH Guldsmed behöver du också ha en särskild behörighet i form av ett ett godkänt antagningsprov.

Samma krav på rättssäkerhet gäller vid bedömning av reell kompetens som vid andra bedömningar i tillträdesprocessen. Den reella kompetens som huvudsakligen motsvarar behörighetskriterierna ger behörighet. Det är den sökandes ansvar att styrka sin behörighet, men utbildningsanordnaren har också en utredningsskyldighet.

Reell kompetens för tillgodoräknande
Som studerande på en yrkeshögskoleutbildning har man rätt att ansöka om att få tillgodoräkna sig reell kompetens för en del av utbildningen. Vid tillgodoräknande av motsvarande kunskaper, färdigheter och kompetenser som har utvecklats i yrkesverksamhet eller på annat sätt, bedöms den studerandes reella kompetens mot aktuella kursmål och betygskriterier.

Hur ska du göra?
Vill du validera dina kunskaper mot tillträde till utbildningen görs en kompetenskartläggning. Ange då i din ansökan att du vill åberopa reell kompetens och bifoga intyg som beskriver vad du har jobbat med och vilka kurser du gått (tex kurser inom ditt arbete och tjänstgöringsintyg). Till dina ansökningshandlingar ska du också bifoga en komptenskartläggning. Du hittar blanketten på vår hemsida eller genom att maila till utbildningsledare. Mer information hittar du här i guiden.

När vi har gått igenom din ansökan så återkommer vi till dig, oftast via Yh-antagning.se om vi behöver mer information från dig eller vill träffa dig för en fördjupad kartläggningsintervju och därefter får du besked om du blivit behörig.

Om du vill validera dina kunskaper mot i utbildningen ingående kurs görs också en kompetenskartläggning. Därefter görs ett eller flera prov/ beroende på vilka kurser du bedöms ha kunskaper i. Detta görs efter att du tackat ja till din plats och samband i med att utbildningen startar. Du som vill validera mot i utbildningen ingående kurser tar kontakt med utbildningsledare, så snart som möjligt för att få blankett för komptenskartläggning och planera fortsatt valideringsprocess.

Har du frågor?
Kontakta utbildningsledare för YH Guldsmed,
0515-88 71 00 eller yh@falkoping.se