Komvux som anpassad utbildning

Komvux som anpassad utbildning är en del av den kommunala vuxenutbildningen. Du är välkommen att söka kurser hos oss om du är över 20 år och har en intellektuell
funktionsnedsättning (IF) eller förvärvad hjärnskada.

Så här söker du

Ansökningsblankett

Ansökningsblankett för utskrift hittar du här eller i kundservice på Lärcenter. Skicka med betyg/intyg från tidigare skolgång.

Du kan lämna in eller skicka blanketten till:
Lärcenter
Falköpings kommun
521 81 Falköping

Ansökningsperioder

Du kan ansöka till grundläggande och gymnasiala kurser två gånger om året:
Ansökan är öppen:

  • 15 april - 15 maj för kursstart i augusti
  • 15 oktober - 15 november för kursstart i januari

Antagning

Efter att ansökningstiden gått ut kommer du få ett besked om du är antagen till den sökta kursen i ett brev på posten eller på den mail som du angett i din ansökan.

Betyg och intyg

Efter avslutad kurs får du betyg eller ett intyg enligt Skolverkets kursplaner och
betygskriterier.

Studie- och yrkesvägledare

Vill du veta mer om våra kurser och kursutbud kan du kontakta vår studie- och
yrkesvägledare: frida.mellstrom@falkoping.se