Studie- och yrkeslivsförberedande kurspaket

Kurspaketet är tänkt att stärka dina förmågor och hitta dina styrkor inför fortsatta studier eller komma närmare ett arbete. Vilken väg du kommer ta efter kurspaketet kommer att anpassas utifrån dina förutsättningar och önskemål. För att du skall ha förutsättningar att klara kursen behöver du vara motiverad för att arbeta med dig själv och dina studier i syfte att komma närmare ett arbete eller studier.

Kurser som ingår i kurspaketet (20 veckor)

Studieteknik, Digitalkompetens, Arbetslivetsvillkor, Entreprenöriella
kompetenser. Dessa kurser ger dig förutsättningar för att utveckla förmågan att reflektera över dig själv och vart du vill och vad du har siktet på i framtiden när det gäller arbete eller studier.

Undervisning utifrån dina behov

En viktig del av undervisningen handlar om att du som elev får möjlighet att göra väl underbyggda val inför framtiden. För att nå dit behöver vi anpassa undervisningen utifrån dina behov. Undervisningen kommer att vara förlagd till två heldagar i veckan.

Förkunskapskrav

  • Du behöver kunna uttrycka dig på svenska så att du kan formulera dig och göra dig förstådd.
  • Viss datavana

Ansökan

Ansöker gör du på Lärcenters ansökningswebb Länk till annan webbplats.
Sökperioder:
15 april-15 maj med start i augusti
15 oktober-15 november med start i januari

Kontaktuppgifter

LÄRARE
Lärare, Lotta Robinsson,
0515-88 71 75, 070-674 50 98, eva-lotta.robinsson@falkoping.se

Speciallärare, Josephine Karlsson
0515-88 71 75, 070-674 50 98, josephine.a.karlsson@falkoping.se

Information

Studie- och yrkesvägledare
frida.mellstrom@falkoping.se