Studie- och yrkesvägledare

Vill du ta reda på mer om dina möjligheter när det gäller utbildning eller nytt arbete? Boka ett vägledningssamtal med en studievägledare.

Ett vägledningssamtal kan tex handla om studieplanering, behörigheter och utbildningsalternativ. Det kan ge dig insikt kring dina intressen, färdigheter, kunskaper och möjligheter. För att få ut det mesta möjliga av ett vägledningssamtal, behöver du vara förberedd.

Förbered dig innan vägledningssamtalet – vad vill du att det ska handla om?

Utgå ifrån var du står nu, fundera över dina mål och hur du tänker nå dit.

 • Titta igenom kursutbud, gärna på utbildningar inom olika utbildningsformer.
 • Tänk igenom hur du kan finansiera dina studier.
 • Tips på utbildningar eller yrken som skulle kunna passa dig. Du kan till exempel göra tester på Arbetsförmedlingens hemsida. Ta med dig resultatet till mötet.
 • Ta med dig betyg och andra handlingar som kan vara viktiga. Om du har möjlighet, maila dem till studievägledaren innan samtalet.
 • Skriv ner dina egna frågor till studievägledaren.

Checklista inför ditt samtal

 • Tänk på att för att kunna genomföra samtalet på bästa sätt, vill vi att du mailar dina betyg till syvlarcenter@falkoping.se i god tid innan samtalet. Du kan scanna in eller fota av betygen. I ämnesraden skriver du Vägledning" + namnet på den studievägledare du har bokat med.
 • Maila tidigare betyg till syvlarcenter@falkoping.se Skriv ”Bokad vägledning” i ämnesraden Maila gärna dina frågor till syvlarcenter@falkoping.se Skriv ”Bokad vägledning” i ämnesraden innan den bokade mötestiden så att mötet kan förberedas på bästa sätt.
  Studievägledning via telefon kan bara bokas för vägledning. Inte för CSN. Samtalet kan tex handla om studieplanering, behörigheter och utbildningsalternativ. Vi ringer upp dig när din tid börjar.

Detta kan vi inte hjälpa dig med

Vägledningssamtal kan inte bokas för CSN. Har du CSN-frågor, vänd dig i första hand direkt till CSN. Behöver du hjälp med att göra en ansökan, kan du inte boka ett vägledningssamtal.

För övriga frågor kan du också nå studievägledare via e-post syvlarcenter@falkoping.se

Boka tid

Nu kan du boka tid hos våra studie- och yrkesvägledare via vårt bokningssystem Timecenter. Samtal kan bara bokas för vägledning.

Tyvärr händer det att vi behöver avboka en tid. Om du får ett meddelande om avbokning, är du välkommen att boka en ny tid som passar dig. Om inga tider finns att boka, vänligen återkom senare. Vi lägger ut nya tider så snart vi har möjlighet.

Detta kan vi inte hjälpa dig med

Vägledningssamtal kan inte bokas för CSN. Har du CSN-frågor, vänd dig i första hand direkt till CSN. Behöver du hjälp med att göra en ansökan, kan du inte boka ett vägledningssamtal.

För övriga frågor kan du också nå studievägledare via e-post syvlarcenter@falkoping.se

Högskoleförberedande examen

Hos vuxenutbildningen finns möjlighet att slutföra dina tidigare studier mot en yrkesexamen eller högskoleförberedande examen. Du som inte har några poäng alls från gymnasiet kan också läsa in en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. Möjligheten att ändra inriktning från tidigare påbörjade studier finns också.

Ändrade villkor för högskoleförberedande examen inom Komvux från och med den 1 juli 2021

Regeringen har fattat beslut om ändrade villkor för högskoleförberedande examen inom Komvux från och med den 1 juli 2021.

Numera utfärdas en högskoleförberedande gymnasieexamen inom ett av två studieområden. Dessa studieområden är ”Samhällsvetenskap och humaniora” och ”Naturvetenskap och teknik.” Det innebär följande för:

 • Högskoleförberedande gymnasieexamen från Komvux inom studieområde ”Samhällsvetenskap och humaniora.” Kurser i den programgemensamma delen är sådana som får ingå i samhällsvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet och/eller Estetiska programmet inom gymnasieskolan.
 • Högskoleförberedande gymnasieexamen från Komvux inom studieområde ”Naturvetenskap och teknik.” Kurser i den programgemensamma delen är sådana som får ingå i Naturvetenskapsprogrammet och/eller Teknikprogrammet inom gymnasieskolan.

De förändrade villkoren innebär också att

 • Ämnet naturkunskap kan ersättas med två av ämnena biologi, fysik och kemi.
 • Gymnasiearbetet ersätts av komvuxarbetet.
 • Planeringar mot studieområdet samhällsvetenskap och humaniora kan innebära lägre krav på betyg på kurser i matematik (100 poäng) samt högre krav på kurser i historia (100 poäng) och samhällskunskap (100 poäng) än tidigare.
 • För studieområdet naturvetenskap och teknik är kravet på historia (50 poäng).

Här kan du själv göra en examensplanering Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om förändringarna i förordningen

Förordning 2021:96 om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Länk till annan webbplats.

Betygsbeställningen ska göras senast den 15 april om du önskar få ut din gymnasieexamen före sista kompletteringsdagen till högskolan som är i juni.

Betygsbeställningen ska göras senast den 15 oktober om du önskar få ut din gymnasieexamen före sista kompletteringsdagen till högskolan som är i december.

Beställ betyg här

Yrkesexamen

Hos vuxenutbildningen finns möjlighet att slutföra dina tidigare studier mot en yrkesexamen eller högskoleförberedande examen. Du som inte har några poäng alls från gymnasiet kan också läsa in en yrkesexamen, högskoleförberedande examen. Möjligheten att ändra inriktning från tidigare påbörjade studier finns också. Du kan läsa in en yrkesexamen inom följande program:

 • Barn och fritid
 • Bygg och anläggning
 • El och energi
 • Fordon och transport
 • Handel och administration (kommande Försäljning och service)
 • Hantverk
 • Hotell och turism
 • Industritekniska
 • Naturbruk
 • Restaurang och livsmedel
 • VVS och fastighet
 • Vård- och omsorg

På Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats. kan du se vilka kurser varje program innehåller. Välj program i listan, klicka sedan på Programstruktur och examensmål för att se programmets kurser.För att få grundläggande behörighet till högskolestudier krävs det att du läser följande tre kurser inom den valfria delen: Engelska 6, Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, samt Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3, 100 poäng vardera.

Betygsbeställningen ska göras senast den 15 april om du önskar få ut din gymnasieexamen före sista kompletteringsdagen till högskolan som är i juni.

Betygsbeställningen ska göras senast den 15 oktober om du önskar få ut din gymnasieexamen före sista kompletteringsdagen till högskolan som är i december.

Beställ betyg här

Slutbetyg

Du kan få ett slutbetyg om du har betyg i följande kurser

Kurser

Poäng

Svenska A/1 alternativ Svenska som andra språk A/1

100 p

Svenska B/2 alternativ Svenska som andra språk B/2

100 p

Engelska A/5

100 p

Matematik A/1a/1b/1c

100 p

Samhällskunskap A/1b

100 p

Naturkunskap A/1a1

50 p

Religionskunskap A/1

50 p

Fritt valda kurser

1750 p

Totalt antal poäng

2350 p

Beställningen ska göras senast den 15 april om du önskar få ut ditt slutbetyg före sista kompletteringsdagen till högskolan som är i juni.

Beställningen ska göras senast den 15 oktober om du önskar få ut ditt slutbetyg före sista kompletteringsdagen till högskolan som är i december.

Beställ betyg här

För att ge grundläggande högskolebehörighet ska ett slutbetyg från vuxenutbildningen på 2350 poäng från och med den 1 januari 2010 innehålla minst 2250 godkända poäng, inklusive godkända betyg i kärnämneskurserna svenska A+B eller svenska som andraspråk A+B, samt engelska A och matematik A. Betyg äldre än åtta år får endast i undantagsfall ingå i slutbetyget.

För dig som tidigare har fått ett slutbetyg från en fullständig gymnasieutbildning på ett nationellt program eller motsvarande får ett nytt sådant slutbetyg inte utfärdas.

Följande kurser får inte ingå i ett slutbetyg från kommunal vuxenutbildning:

 • Estetisk verksamhet 50 p
 • Idrott och hälsa A, 100 p
 • Specialidrott A 200 p
 • Specialidrott B, 100 p

Slutbetyg kan utfärdas till och med 1 juli 2025.

Kontakta studie- och yrkesvägledningen i god tid om du vill få ett slutbetyg utfärdat eller för att få mer information.

Länktips