Förskollärarprogrammet (högskola)

Utbildning i samarbete med Karlstads Universitet och sänds till Lärcenter via telebild.

Förskollärarprogrammet ger dig goda förutsättningar att utvecklas i ett yrke som är intressant och betydelsefullt, men också komplext och krävande. Under programmet förvärvar du kunskaper om barns skapande, utveckling och lärande. Du utvecklar förmågan att leda pedagogisk verksamhet och knyter kontakter med arbetslivet. Programmet omfattar 210 högskolepoäng, vilket motsvarar tre och ett halvt års heltidsstudier.

Studierna förutsätter närvaro på Lärcenter flera dagar varje vecka och förutsätter också närvaro på Karlstads universitet ca. 3 gånger per termin, 2-3 dagar per tillfälle. Denna studieform kallas campus Lärcentra. Då är utbildningen kopplad till ett antal lärcentra och med start våren 2025. Ansökningsperioden sker under hösten 2024.

Läs mer om utbildningen på Karlstads Universitets hemsida Länk till annan webbplats.