Grundlärarprogrammet: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (högskola)

Utbildning i samarbete med Karlstads Universitet och sänds till Lärcenter via videokonferens.

Förskollärarprogrammet ger dig goda förutsättningar att utvecklas i ett yrke som är intressant och betydelsefullt men också komplext och krävande. Under programmet förvärvar du kunskaper om barns skapande, utveckling och lärande. Du utvecklar förmågan att leda pedagogisk verksamhet och knyter kontakter med arbetslivet.

Utbildningen ges på helfart med undervisning på dagtid. Som heltidsstudent får du räkna med att lägga 40 timmar per vecka på dina studier. Studierna förutsätter närvaro på Lärcenter flera dagar varje vecka och förutsätter också närvaro på Karlstads universitet ca. 3 gånger per termin, 2-3 dagar per tillfälle. Programmet omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier.
Studietakt: Helfart

Denna studieform kallas campus Lärcentra. Då är utbildningen kopplad till ett antal lärcentra och med start hösten 2024. Ansökningsperioden sker under våren 2024.

Du ges möjlighet att genomföra skriftliga tentamen på lärcenter. Dessa kan förläggas på olika veckodagar.

Läs mer om utbildningen på Karlstads Universitets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.